Hoe werkt de controle op het coronatoegangsbewijs? En waar moet je verder rekening mee houden? KHN heeft de meestgestelde vragen voor je op een rij gezet en bijgewerkt omdat er meer uitleg van de Rijksoverheid is gekomen.

KHN vindt de nieuwe maatregelen geen verbetering op nu, want het is meer werk met meer kosten, er zijn geen ruimere openingstijden en de mentale druk op ondernemer en medewerker neemt door controleverplichtingen en weerstand daarop van het publiek enorm toe.

(versie 21 september 2021)

Tip: Heb je een vraag over een bepaald onderwerp? Gebruik de zoekfunctie (Ctrl+F) om snel het antwoord en de uitleg te vinden.

Handige links Rijksoverheid

Via onderstaande links vind je relevante informatie op de website van Rijksoverheid:

De meestgestelde vragen

1) Algemeen

Is naast het checken van het coronatoegangsbewijs (CTB) en id vragen naar registratie van contactgegevens voor bron en contactonderzoek nog steeds verplicht?

  Ja, de registratie van contactgegevens is net als de gezondheidscheck verplicht overal waar CTB’s worden ingezet. Wat houdt die plicht in? De ondernemer is verplicht om de mogelijkheid te bieden aan bezoekers om hun contactgegevens achter te laten voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. De gast hoeft die niet achter te laten.

  Wie is verantwoordelijk voor de controle op een geldig CTB’s?

  Bij gasten die de regels niet naleven zal het eerst aan de ondernemer zijn om de desbetreffende gast aan te spreken. Indien hier niet op gereageerd wordt en de gast weigert te vertrekken en/of weigert een CTB te overleggen zal het een OOV (openbare orde en veiligheid) probleem worden en komt handhaving in beeld.

  Wie krijgt een boete wanneer de maatregel niet wordt nageleefd?

  Wanneer de regels niet worden nageleefd is de uitbater/beheerder in principe verantwoordelijk. Het maakt daarvoor niet uit of de werknemer in loondienst is of via een zzp-constructie aan het werk is. Indien een bezoeker weigert een CTB te tonen en/of zonder bewijs gaat zitten en weigert te vertrekken, dan is het een OOV probleem (openbare orde en veiligheid) en daarmee is de bezoeker verantwoordelijk en niet meer de ondernemer.

  Welke definitie geldt er voor horeca?

  Daarmee wordt gedoeld op eet-en drinkgelegenheden.

  Is de inzet van het CTB verplicht bij eet-en drinkgelegenheden als nevenactiviteit, zoals bij een café op een rondvaartboot, pretpark, bibliotheek of winkel?

  Ja, de inzet van een CTB is verplicht bij eet- en drinkgelegenheden, tenzij het uitsluitend een afhaalfunctie betreft en bezoekers niet ter plekke (dat wil zeggen: in de eet- en drinkgelegenheid) consumeren. Consumptie bij een sportvereniging buiten de kantine (bijvoorbeeld langs het veld) kwalificeert daardoor als afhaal. In het geval dat de eet- en drinkgelegenheid ook de mogelijkheid biedt voor consumptie ter plekke (binnen of op het buitenterras), dan geldt dat CTB’s enkel gecontroleerd moeten worden voor toegang tot de horecafaciliteit. Voor toegang tot de hele locatie kan geen CTB gevraagd worden. Indien een horecafunctie gecombineerd wordt met een activiteit die niet CTB-plichtig is (denk aan een drankje tijdens het bowlen) dan geldt de hele activiteit wel als CTB-plichtig.

  2) Moeten mijn werknemers ook getest of gevaccineerd zijn?

  Vanaf 25 september 2021 zullen gasten enkel toegang tot de horeca krijgen met een corona-toegangsbewijs. Je hoeft het personeel niet te vragen om een negatieve test of vaccinatiebewijs. Je mag het wel vragen, alleen hoeft de medewerker geen antwoord te geven. Er zal niks veranderen wat betreft het gevaccineerde, niet-gevaccineerde en niet geteste personeel. Zij mogen allen werken met de gasten die toegang hebben verkregen middels een corona-toegangsbewijs, hierin wordt dus geen onderscheid gemaakt. Het is niet mogelijk om het personeel te verplichten zich te laten vaccineren of te testen.
  Lees ook: KHN | Kan ik mijn medewerker verplichten om zich te laten vaccineren…

  3) Moet de QR-check bij de ingang gedaan worden?

  Nee. De check mag aan de deur. De QR check mag ook gedaan worden als de gast aan tafel zit. Je kan dus ook eerst gasten placeren en daarna de QR codes checken. Wel is het zo dat als je dan een rood scherm krijgt in de app, de gast weer weg moet.

  4) Is de coronacheck ook voor buiten op het terras een vereiste?

  Dit was wel het geval, maar in het debat in de Tweede Kamer is de motie aangenomen om hier van af te zien. Er hoeft dus geen QR code of ID gecheckt te worden als je gasten plaatsnemen op het terras. Placeren/vaste zitplaats is ook niet meer verplicht. Wel is het zo dat voor toegang tot de eet- of drinkgelegenheid (bijvoorbeeld voor toiletbezoek of om af te rekenen) een CTB-plicht geldt, tenzij sprake kan zijn van gescheiden stromen (een eigen ingang voor een toilet).

  5) Zijn dansen, staan, entertainment, bruiloften en partijen, biljarten, darten toegestaan?

  Ja, dansen en staan in een horecalocatie is toegestaan. Het verbod op openstellen van de dansgelegenheid, het gebod op placeren en zitten en het verbod op entertainment is per 25 september 2021 opgeheven.

  6) Komt er aanvullende steun voor getroffen sectoren?

   • Het kabinet heeft de toezegging gedaan om de nachthoreca financieel tegemoet te komen wanneer deze na 1 oktober nog gesloten moet zijn. Daarom werkt het kabinet aan een TVL-achtige regeling voor de nachthoreca in het vierde kwartaal.
   • Omdat door de capaciteitsbeperking van 75% voor ongeplaceerde evenementen die binnen plaatsvinden ook bepaalde activiteiten zoals concerten nog getroffen worden, wordt er voor deze groep een tegemoetkoming onderzocht (ligt bij OCW).
   • Over de uitwerking van deze steunmaatregelen maken we zo snel mogelijk meer bekend. Het kabinet komt uiterlijk volgende week met de uitwerking, dat is een toezegging aan de Tweede Kamer.

  Alle vragen

  Wat verandert er voor horeca, evenementen en nachthoreca vanaf 25 september?

  • Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel.
  • Vanaf 25 september moet er in alle horeca (eet en drinkgelegenheden), bij evenementen (zoals festivals en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt worden met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt alleen binnen, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het ID worden gecontroleerd.
  • Kort gezegd: de beheerder mag zijn eet en drinkgelegenheid voor publiek alleen openstellen als voor elke gast het CTB en ook een id-check volgens de check app is gedaan. Dat vereiste moet ook duidelijk zichtbaar en leesbaar voor het publiek en een toezichthouder zijn aangegeven bij de toegang tot de eet en drinkgelegenheid.

  Komen er geen alternatieve eisen voor terrassen nu de motie in de Kamer is aangenomen dat terrassen niet CTB-plichtig worden?

  • Nee; zo zal er geen placering gaan gelden. Wel is het zo dat voor toegang tot de eet- of drinkgelegenheid binnen (bijvoorbeeld voor toiletbezoek of om af te rekenen) een ctb-plicht geldt, tenzij sprake kan zijn van gescheiden stromen (een eigen ingang voor een toilet).
  • KHN vindt de maatregel een verslechtering t.o.v. nu, want het is meer werk en meer kosten, er zijn geen ruimere openingstijden en de mentale druk op ondernemer en medewerker neemt enorm toe.

  Hotelovernachting kan zonder CTB. Hoe gaat het dan met ontbijt of diner?

  • In alle horeca (eet en drinkgelegenheden, inclusief nachtclubs en discotheken) blijft de verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur gelden.
  • De verplichte sluiting tussen 00:00 en 06:00 uur geldt niet voor hotels (want logies) maar wel voor de eet en drinkgelegenheden in die hotels. Voor de eet en drinkgelegenheden in die hotels geldt wel het CTB.

  Voor de eet- en drinkgelegenheid in het hotel, ook voor het ontbijt met alleen hotelgasten, geldt de CTB plicht, tenzij het enkel om een afhaalfunctie gaat. Ook roomservice kan zonder CTB. Eerder had de overheid aangegeven dat een CTB voor ontbijt door logiesgasten niet nodig was. Hier zijn ze op terug gekomen.

  • Ook evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs.
   • Voor evenementen buiten geldt geen maximaal aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd.
   • Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximaal aantal bezoekers of sluitingstijd.
   • Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan en er geldt hier een verplichte sluitingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur.

  Toelichting toepassing CTB in de horeca

  In de horeca wordt een CTB verplicht in eet- en drinkgelegenheden en casino’s. Voor eet- en drinkgelegenheden geldt dit ook als zij onderdeel zijn van andere locaties zoals een koffiebar in een boekenwinkel, sportkantines en een restaurant in een hotel. Binnen de horeca maakt het kabinet een aantal uitzonderingen op de eis voor een CTB. Deze uitzondering geldt voor eet- en drinkgelegenheden in uitvaartcentra en vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt, op luchthavens na de securitycheck, in zorglocaties, op locaties voor zover dit gaat om georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen, voor verzorgingsplaatsen en tankstations die behoren tot het hoofdwegennet, internationale treinen en voor evenemententerreinen (want al voor evenement zelf vereist). Ook is er geen CTB vereist wanneer uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie bij eet- en drinkgelegenheden en voor hotels, campings en vakantieparken, daar waar het gaat om logies.

  Wat is een evenement?

  Onder een evenement wordt in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) verstaan: ’’elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.’’

  Toepassing CTB bij evenementen

  Een CTB wordt verplicht bij zowel geplaceerde en ongeplaceerde evenementen binnen en buiten. Dat geldt ook voor de reguliere exploitatie van instellingen (zoals zalenhuur en congrescentra) en bruiloftsplechtigheid en bruiloftsfeest op een publieke plaats. Uitgezonderd hiervan zijn uitvaarten, warenmarkten, doorstroom evenementen, en de reguliere exploitatie van bibliotheken en buurt- en wijkcentra

  Hoe werkt controle van coronatoegangsbewijzen aan de deur?

  • Sectoren die gebruik maken van CTB’s dienen bezoekers op een effectieve en veilige manier te controleren.
  • Een identiteitscontrole is zeker verplicht; het vormt een belangrijke pijler voor effectief en veilig gebruik van CTB.
  • ’Een CTB-controle gebeurt door met de CoronaCheck Scanner-app de QR-code van het CTB te scannen (deze kan zowel op papier als digitaal getoond worden).
   • Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en eventueel van het toegangskaartje of de reservering. Daarna mag de bezoeker toegelaten worden.
   • Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de controle niet aan deur heeft plaatsgevonden, dient de bezoekers gevraagd te worden de locatie te verlaten.
  • De Coronacheck Scanner-app werkt op elke smartphone. Het scannen werkt eenvoudig. Voor meer informatie of voor het raadplegen van een helpdesk in het geval het scannen niet lukt, kijk op coronacheck.nl
  • De app is te downloaden in de App store, Google Play, etc. : Scanner voor Corona Check

  Waar is een coronatoegangsbewijs verplicht?

  Bij eet- en drinkgelegenheden (incl. als onderdeel van andere locaties zoals een koffiebar in een boekenwinkel, sportkantines, restaurants voor publiek toegankelijk in een hotel);

  • Indien snackbarren, cafés en restaurants enkel werken met afhaal, valt dit niet onder de verplichte inzet van CTB’s.
  • Wanneer een gelegenheid voor consumptie op locatie wordt geboden, is een CTB verplicht.
  • Alleen afhalen mag zonder CTB en geldt dat dit wel mogelijk is tussen 00:00 en 06:00uur.
  • Voor de eet- en drinkgelegenheid in het hotel, ook voor het ontbijt met alleen hotelgasten, geldt de CTB plicht, tenzij het enkel om een afhaalfunctie gaat. Ook room service kan zonder CTB. Eerder had de overheid aangegeven dat een CTB voor ontbijt door logiesgasten niet nodig was. Hier zijn ze op terug gekomen.

  Horecagelegenheden binnen pretpark

  • Verplichte inzet CTB bij de horecagelegenheid.

  Kantine zwembad

  • Bij enkel afhaal is er geen verplichting. Wanneer de gelegenheid voor consumptie wordt geboden is een CTB verplicht .

  Kantine amateurvoetbalvereniging

  • Bij enkel afhaal is er geen verplichting. Wanneer de gelegenheid voor consumptie wordt geboden is een CTB verplicht. Er is een motie aangenomen om voor horeca bij sportverenigingen geen CTB te vragen als de gast alleen wat komt afhalen. Dit moet nog in formele regels worden uitgewerkt.

  Kantine op middelbaar onderwijs (tieners) en hoger onderwijs (18+)?

  • Voor horecagelegenheden op bijzondere locaties geldt dat deze zijn uitgezonderd van de verplichte inzet van CTB’s.

  Party- en rondvaartboten

  • Rondvaartschepen dienen met CTB’s te werken.

  Casino’s

  • Kansspelondernemingen vallen onder de verplichte inzet van CTB’s per 25 september.
  • Casino’s voorzien voornamelijk in geplaceerde activiteiten en vallen daarmee niet onder de aanvullende voorwaarden van een maximaal toegestane capaciteit van 75% of de sluitingstijd tussen 00:00 en 06:00uur. Voor horecavoorzieningen in het casino gelden dezelfde regels als voor andere horecafaciliteiten.

  Evenementen

  • Evenementen met zitplaatsen binnen en buiten.
  • Evenementen zonder zitplaatsen binnen en buiten.
  • Optredens in concertzalen, poppodium, voorstellingen, bioscopen en theaters.

  Sport

  • Publiek bij professionele sportwedstrijden en publiek bij topcompetities.

  Waarom mogen sommige evenementen en activiteiten wél doorgaan na middernacht, maar moet horeca om middernacht sluiten?

  • In horeca is sprake van een verhoogd besmettingsrisico. Bovendien draagt alcoholgebruik in eet- en drinkgelegenheden extra bij aan een verhoogd besmettingsrisico. Het openen van de horeca moet, in het kader van de veiligheid, geleidelijk gebeuren.
  • Veel maatregelen, zoals de anderhalvemeter, worden per 25 september al wel losgelaten. Oók in de horeca.
  • Bioscopen voorzien in geplaceerde activiteiten en behoren niet tot de horeca. Zij kunnen dus na 00:00uur open zijn. Horecafaciliteiten binnen bioscopen dienen wel na 00:00u gesloten te zijn.

  Mag een nachtclub of disco op basis van deze nieuwe regels wel of niet open?

  • Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september net als alle andere horecagelegenheden tot middernacht open. Voor hen gelden dezelfde regels als voor de hele horeca, dus bezoekers hebben een coronatoegangsbewijs nodig.
  • Vanaf 25 september zijn ongeplaceerde evenementen binnen, tussen 00:00 uur en 06:00 uur niet toegestaan, en geldt een maximaal toegestane capaciteit van 75%.

  Mag ik mijn zaak open houden als ik als horecaondernemer niet gevaccineerd ben?

  Ja, vaccinatie is namelijk geen verplichting. Hetzelfde geldt ook voor je personeel, daar kan je jezelf als ondernemer onder scharen.

  Mag ik er ook voor kiezen gasten zonder coronacheck binnen te laten als ik 1,5 m afstand garandeer?

  Nee, dit is niet toegestaan. Dit volgt uit de nieuwe regels en is duidelijk gezegd tijdens de persconferentie.

  Welke type bedrijven mogen na 00.00 uur nog open zijn voor afhaal?

  Alle bedrijven die aan afhaal doen, mogen na 0.00 uur nog open zijn voor afhaal. Dat geldt dus ook voor afhaal door hotelgasten in je bar of restaurant. Het is dan voor gebruik elders dan ter plaatse. Dus in de hotelkamer of buiten.

  Mag ieder personeelslid de controle uitvoeren? Zowel QR als ID

  Ja, iedereen mag dit doen. Er zijn geen vereisten aan degene die dit controleert. Een receptionist in een hotel controleert ook ID’s. Wel mogen gasten QR-check of ID-check weigeren, maar dat betekent ook dat ze niet binnen mogen. Vanaf 14 jaar controleer je altijd QR en ID samen.

  Is QR-check ook nodig voor afhalen?

  Niet voor bedrijven waar je alleen (dus uitsluitend) kan afhalen. Als je gelegenheid biedt om in jouw zaak te eten, dan is de QR check wel nodig. Ook voor die gasten die alleen komen afhalen. Je kan dus niet alleen de gasten checken die bij jou eten en de gasten die afhalen niet.

  Wat zijn de consequenties als ik niet meedoe aan de coronacheck?

  De regels zijn op wetten gebaseerd. Als je de regels niet volgt, niet aangeeft dat je de QR en ID-check doet of dat ook niet doet is er sprake van een forse overtreding en daar staan flinke boetes op en is het mogelijk dat het bevoegd gezag de zaak sluit. Dit is in lijn met eerdere corona boetes. Voor een bedrijf kan dat rond de 4000 euro liggen.

  Bij wie ligt de verantwoordelijkheid als een gast fraudeert met de QR code of niet wil verstrekken of niet de zaak wilt verlaten?

  De ondernemer is er niet om fraude op te sporen. Hij moet alleen de QR en ID-check doen en daar volgt groen of rood uit. De gast mag wel of niet naar binnen. Dat is ook de reden voor de ID-check op de QR-check.

  Hoe voert handhaving controle uit?

  De handhaving ligt bij de gemeente (boa of politie). Dat is niet anders dan het afgelopen jaar. Daarom is het noodzakelijk dat de ondernemer bij de ingang van terras en zaak duidelijk maakt dat hij de QR- en ID-check toepast. Daar komen posters voor beschikbaar.

  Hoe werkt de toegangscontrole voor een hotel?

  Voor het gebruik maken van het hotel voor logies (inchecken, in de lobby zitten, naar de kamer gaan, fitnessen, etc.) is een CTB niet nodig. Dit is alleen nodig als de gast gebruikt maakt van de eet en drinkgelegenheden in het hotel zoals dat ook voor gasten zonder logies geldt.

  Moet je ook een QR code check doen als je logiesgasten ontbijten?

  Ja. De Rijkoverheid heeft de eerdere interpretatie herzien. Room service kan zonder CTB. Voor de eet- en drinkgelegenheid in het hotel, ook voor het ontbijt met alleen hotelgasten, geldt de CTB plicht, tenzij het enkel om een afhaalfunctie gaat.

  Moeten hotels ook gesloten zijn tussen 0.00 en 6.00 uur?

  Nee, maar de eet en drinkgelegenheden in de hotels wel. Er mag wel een afhaalfunctie open zijn tussen 0.00 en 6.00 uur. In alle gevallen is roomservice mogelijk.

  Mogen gasten in een hotel vergaderen zonder corona check?

  Nee, dat staat gelijk aan het gebruik maken van een eet- en drinkgelegenheid. Daarbij hoort een QR check. Doorgaans wordt er bij een vergadering ook wat gedronken, en soms ook gegeten. Ook als je een vergadering ziet als evenement binnen dan is ook een CTB vereist.

  Waar vinden we de regels m.b.t. coronatoegangsbewijzen voor buitenlandse gasten?

  Coronatoegangsbewijs voor evenementen met CoronaCheck | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

  Toelichting Rijksoverheid:

  Toeristen en bezoekers gebruiken eigen coronabewijs
  Europese landen hebben afgesproken dat ieder land een systeem voor coronabewijzen moet hebben. Dat noemen zij het EU Digitaal Corona Certificaat (EU DCC). In Nederland gaat het coronabewijs via de app en website CoronaCheck.

  Internationale QR-code in Nederland gebruiken

  Bent u op bezoek in Nederland én wilt u naar een activiteit? En bent u met een Europees Digitaal Corona Certificaat (DCC) van een ander land naar Nederland gekomen? U kunt dezelfde QR-code ook gebruiken om naar een activiteit te gaan. Dit is meestal als uw DCC gebaseerd is op een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs.

  Welke test volstaat voor gast om binnen te komen als hij niet gevaccineerd is, en is dit gratis?

  Een zelftest volstaat niet. De gast moet een officiële test laten doen bij een van de testenvoortoegang-locaties van de overheid, zie: Corona testafspraak maken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Dit testen is gratis.

  Is er poster/pdf-materiaal met de nieuwe regels?

  De overheid heeft materiaal beschikbaar met de regels, zoals: Samenvatting in beeld: coronaregels vanaf 25 september 2021 | Publicatie | Rijksoverheid.nl

  Je kunt ook gebruikmaken van posters en ander materiaal uit de communicatietoolkit van de overheid. Zie: WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free