Als horecaondernemer wil je dat je medewerkers zich gewaardeerd en veilig voelen op het werk. Dit is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt bij aan een gezonde en productieve werkomgeving. Dit aspect wordt vaak over het hoofd gezien, maar wordt in de toekomst wettelijk verplicht. Waarom dit belangrijk is en hoe je een vertrouwenspersoon kunt aanstellen, lees je hier.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je medewerkers terechtkunnen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag of vervelende werkomstandigheden, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of geweld. Ze kunnen bijvoorbeeld worden lastiggevallen door gasten of gekwetst worden door grensoverschrijdende opmerkingen op de werkvloer. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon zorgt voor een veilige werkomgeving waarin medewerkers zich vrijer voelen om hun problemen en zorgen te delen. Dit draagt bij aan een gezonder en productiever werkklimaat, en verhoogt de motivatie en loyaliteit van je medewerkers.

Voordelen voor het bedrijf
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet alleen goed voor je medewerkers, maar ook voor je bedrijf. Een onveilige werkomgeving kan leiden tot veel ziekteverzuim en personeelsverloop en daarmee verlies van waardevolle ervaring en kennis. Daarnaast kunnen juridische procedures door ongewenst gedrag en werkomstandigheden schadelijk zijn voor je bedrijf. Een vertrouwenspersoon aanstellen kan helpen deze problemen te voorkomen. Bovendien wordt het wettelijk verplicht voor bedrijven met meer dan vijftig medewerkers om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Zie voor meer uitleg; Wat houdt de wet voor klokkenluiders in?

Aanstellen en communiceren
Wil je een vertrouwenspersoon aanstellen in je zaak, maar weet je niet hoe? Het is belangrijk om iemand te kiezen die onafhankelijk, discreet en bekwaam is op psychologisch en communicatief gebied. Dit kan iemand zijn binnen je bedrijf, maar het mag ook een externe professional zijn. Deze persoon moet gevoelige kwesties kunnen opvangen en medewerkers indien nodig doorverwijzen naar professionele hulpverleners.

Daarnaast is het erg belangrijk om je medewerkers op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon. Wanneer is de vertrouwenspersoon aanwezig? Hoe kunnen je medewerkers contact opnemen? En met wat voor vragen kunnen ze bij de vertrouwenspersoon terecht?

Bevorder gewenst gedrag
Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is belangrijk om (on)gewenst gedrag bespreekbaar te maken. Geef duidelijk aan welk gedrag niet acceptabel is, zowel tussen collega’s onderling als van gasten naar medewerkers toe. Door hier regelmatig aandacht aan te besteden, voelen werknemers zich comfortabeler om zich uit te spreken wanneer ze zich niet prettig voelen bij bepaald gedrag.

Heb je vragen over het aanstellen van een vertrouwenspersoon? KHN Advies helpt je graag verder. Neem contact op via 0348 48 94 89 of mail naar info@khn.nl.