Op dinsdag 1 augustus heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg kun je onderstaand terugvinden.

Gemeente

De gemeente zou terug komen op het betrekken van KHN Edam-Volendam bij het opstellen van de omgevingsvisie. Inmiddels is de omgevingsvisie Edam-Volendam vastgesteld door de gemeenteraad, zie hier. Het bestuur vraagt wethouder Bootsman naar de stand van zaken.

Tevens vragen we de gemeente hoe hun toezicht verloopt om de paracommerciële activiteiten bij en aantal (sport)verenigingen. Op 4 juli is bestuurlijk overleg gevoerd met o.a. burgemeester Sievers, lees er hier over

Collectieve Horeca Ontzegging

De vergunning voor de Collectieve Horeca Ontzegging Edam-Volendam is half juni aangevraagd. Vanwege capaciteitsgebrek bij de Autoriteit Persoonsgegevens hebben zij uitstel van reactie aangevraagd tot oktober/november. Wij houden jullie op de hoogte.

Regio Noordholland

Op maandag 18 september vindt de volgende regio inspiratie bijeenkomst plaats georganiseerd door KHN Noord-Holland in Restaurant Merlet. Start vanaf 09.30 uur. Programma en uitnodiging volgen nog, in ieder geval worden we ontvangen door eigenaar Martin van Bourgogne en is er een rit door de duinen met de Zonnetrein. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij het bestuur via edamvolendam@khn.nl.

Voetbal FC Volendam

Iedere maandag komt de werkgroep voetbal bij elkaar met alle belanghebbenden vanuit de horeca, politie, gemeente, FC Volendam en anderen. Zijn er zaken die je wilt bespreken laat het weten aan het bestuur via edamvolendam@khn.nl.

Kermis

Voor Volendam wordt geprobeerd om twee dagen te organiseren waarop de bezoekers van de kermis door vertoon van ID kunnen laten zien dat de 18 jaar of ouder bent en een . Voor de werkwijze van Edam wordt nog naar de beste oplossing gezocht. Zodra dit doorgaat laten we het weten. In week 31 moet er duidelijk over komen. Zie hier de regels voor het gebruik van plastic glazen bij evenementen. Zie hier algemene regels over éénmalig gebruikt plastic.

TOP

De opzet van de QR-codes met beroutering en ‘verhalen’ komt op gang. Andere initiatieven komen ook op gang, weliswaar langzaam, maar het vordert gestaag.

Er zijn meer waardevolle (historische) initiatieven, het bestuur bekijkt hoe dit betrokken kan worden bij TOP.

Bestuur
Het bestuur treft voorbereidingen in aanloop naar de ALV en gaat nadenken over de samenstelling.

KHN Edam-Volendam vergadert iedere eerste dinsdag van de maand. In de even maanden schuift de gemeente aan. Heb je punten die we mee kunnen nemen in de bestuursvergadering of in het periodieke overleg met de gemeente? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Like KHN Edam-Volendam op Facebook of volg ons via www.khn.nl/edam-volendam.