Er is de laatste tijd veel te doen over grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag is helaas niet nieuw, maar de aandacht hiervoor wel. En dat is een goede ontwikkeling: er wordt nu benoemd dat en waarom dit gedrag niet door de beugel kan. Helaas kunnen ook medewerkers in de horeca te maken krijgen met (al dan niet seksueel) grensoverschrijdend gedrag, veroorzaakt door gasten, collega’s of leidinggevenden. Wat kun je als werkgever doen om dit te voorkomen?

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

 • Op basis van de Arbowetgeving ben je als werkgever verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen
 • Het is daarom verstandig om een protocol ongewenst gedrag in te stellen, je kunt ons modelprotocol gebruiken
 • Een belangrijk onderdeel uit dit protocol is het aanstellen van een vertrouwenspersoon, dit kan ook via KHN
 • Maak het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar bij je werknemers en wees heel duidelijk over welk gedrag wel en niet kan, ook richting je gasten

Protocol ongewenst gedrag

Als werkgever wil je dat jouw medewerkers in een omgeving werken die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag dat kan leiden tot psychische belasting. Op basis van de Arbowetgeving ben je als werkgever ook verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Een van de maatregelen die je als werkgever kunt nemen, is het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag. Wij hebben daarom een modelprotocol ongewenst gedrag opgesteld. Jouw medewerkers en leidinggevenden moeten bekend zijn met het bestaan van de regeling. Ook moeten ze weten welke stappen er genomen worden als ze een klacht indienen. Voor de invoering van dit protocol is instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vereist.

Aanstellen van een vertrouwenspersoon

Onderdeel van het protocol is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dit mag iemand binnen jouw bedrijf, maar ook een extern ingehuurd persoon zijn.

Welke taken heeft een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Verzorgt de eerste opvang van werknemers die te maken hebben gekregen met grensoverschrijdend gedrag en hulp en advies nodig hebben
 • Bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • Informeert het slachtoffer over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures
 • Geeft begeleiding als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende
 • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
 • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • Registreert gevallen van ongewenst gedrag

Wat kun je als werkgever verder doen?

Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon, is het onderwerp bespreekbaar maken het belangrijkste wat je als werkgever kunt doen. Geef duidelijk aan bij je personeel welk gedrag niet acceptabel is, zowel tussen collega’s als vanuit de gast richting medewerkers. Door hier regelmatig aandacht aan te besteden, durven werknemers zich eerder uitspreken wanneer ze zich niet prettig voelen bij bepaald gedrag.

Aansprakelijkheid

Realiseer je dat je als werkgever een vergaande verantwoordelijkheid hebt. Als je geen beleid hebt op dit gebied, is het mogelijk dat jouw medewerkers een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie, met eventuele boetes tot gevolg. Ook kun je aansprakelijk worden gesteld door een medewerker, als hij of zij schade leidt als gevolg van ongewenst gedrag. Je moet dus kunnen aantonen dat je al het mogelijke hebt gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Vragen?

Neem contact op met KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar info@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens