De Stichting Kampen Partners, in samenwerking met Gemeente Kampen, Stichting Horeca Kampen, KHN afdeling Kampen/Zwartewaterland en Vereniging Parkmanagement Melmerpark, heeft bureau DTNP eerder dit jaar opdracht gegeven een ruimtelijke structuurvisie voor de horeca in Kampen op te stellen.

Een heldere visie, die de ambities voor de Kampense horeca op hoofdlijnen benoemt en kaders stelt voor een toekomstbestendige horecastructuur in Kampen. De centrale vraag in de visie is “Waar welke horeca in Kampen?”.

Enquête

In maart dit jaar hebben alle horecaondernemers in de gemeente Kampen een enquête mogen ontvangen. Met deze vragenlijst (circa 10 vragen) is feitelijke en lokale informatie opgehaald: over het huidig functioneren van de horecabedrijven in Kampen, het klantenprofiel, toekomstplannen en -wensen van ondernemers en eventuele aandachtspunten ten aanzien van het (gevoerde) ruimtelijke horecabeleid. Dit is voor DTNP heel waardevolle informatie bij het opstellen van de lokale horecastructuurvisie en wij willen alle horecaondernemers in de gemeente Kampen dan ook bedanken voor hun bijdrage.

Waarom nu een horecastructuurvisie?

Zoals je wellicht weet spelen er in Kampen diverse vraagstukken rondom de vestiging en uitbreiding van horecabedrijven. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen op Melmerpark, de leegstandsaanpak in de binnenstad en de ambities voor versterking van het toeristisch/recreatieve netwerk in Kampen. Daarbovenop wordt de sector momenteel geconfronteerd met ongekende maatregelen in verband met het coronavirus.

Om antwoord te kunnen geven op actuele ontwikkelingen en snel in te kunnen spelen op nieuwe vraagstukken is een ruimtelijk afwegingskader voor horeca belangrijk. De bijgaande horecastructuurvisie vormt bovendien de basis voor het opstellen van diverse beleidsregels in de toekomst.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens