Voor iedereen moet het centrum van Oosterhout gezellig, leefbaar en veilig blijven, daarom zijn er collectieve huis- en gedragsregels afgesproken. Deze regels zijn opgesteld in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, Platform Veilig Ondernemen (PVO), politie en gemeente.

Dit zijn onze huisregels:

 1. Volg aanwijzingen van het personeel op
 2. Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
 3. Geen toegang onder invloed van alcohol of drugs
 4. Geen agressie, racisme, ongewenste intimiteiten
 5. Kleed u correct, geen (groeps)intimiderende kleding
 6. Eigen drank of glaswerk is niet toegestaan
 7. Glaswerk moet binnen of op terras blijven
 8. Geen wapens, drugs of lachgaspatronen
 9. Veroorzaak geen overlast voor de buren
 10. Geen alcohol onder de 18 jaar
 11. Binnen wordt niet gerookt
 12. Wij doen altijd aangifte bij een strafbaar feit

Deze huisregels zijn tot stand gekomen i.s.m. Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oosterhout, gemeente Oosterhout, politie en het Platform Veilig Ondernemen Brabant/ Zeeland. Voor meer informatie over huisregels en collectieve horecaontzeggingen ga naar: www.erzijnregels.nl/oosterhout

Meer informatie

Wil je meer informatie over huisregels en collectieve horecaontzeggingen? Ga dan naar: www.erzijnregels.nl/oosterhout.