Op woensdag 26 augustus overleed toch nog onverwacht Leo Bruijn. Hij is 63 jaar geworden.

Leo Bruijn was een horecaondernemer in hart en nieren. Na enkele jaren Econometrie en Sociologie te hebben gestudeerd aan de Erasmusuniversiteit, ontdekte hij zijn voorliefde voor de horeca. Vanaf 1981 werkte hij in de horeca en vanaf 1987 was hij ondernemer, altijd in Rotterdam. Hij was achtereenvolgens eigenaar van Café de Ridder, Café Voorheen Voigt, Café-Restaurant Stobbe en Brasserie Dylans. Met visie en hard werken, en al snel samen met zijn levenspartner Mieke, maakte hij deze bedrijven succesvol. Daarbij volgde hij nieuwe ontwikkelingen. Hij behield ook altijd de verbinding met zijn omgeving; dat was deel van zijn succes.

Leo was een mensen-mens en gastvrijheid zat bij hem in het bloed. Hij was eerlijk en recht door zee: ruwe bolster blanke pit. Een echte levensgenieter met gevoel voor stijl. Als collega en vriend was hij trouw, betrokken en altijd bereid om anderen te helpen. Leo wilde iets betekenen, voor de bedrijfstak en voor KHN. Naast zijn drukke bedrijven wist hij tijd vrij te maken voor zijn bestuurswerk voor KHN. Aanvankelijk, vanaf 1988 voor de afdeling Rotterdam, en vanaf begin jaren negentig zette hij zich ook landelijk in als bestuurslid van de sector Café-Barbedrijven en als onderwijsbestuurder.

Het horecavakonderwijs was één van zijn passies. Samen met enkele medebestuurders uit de café-bar- en fastfoodsector zette hij de opleiding “Uitvoerend Horecaondernemer” op. Deze opleiding voorzag in een grote lacune in het onderwijsaanbod en richtte zich op ondernemen in de kleinere horecabedrijven, zoals café-barbedrijven. De opleiding werd zeer succesvol en heeft vele generaties horecaondernemers voortgebracht. Ook nu nog is deze opleiding – inmiddels onder de naam “Meewerkend Horecaondernemer” - een gewilde opleiding.

Leo Bruijn was een echte verbinder. Dat kwam o.a. tot uiting toen hij bestuurslid was van het LOB HTV (nu opgegaan in SBB) waar hij zich inzette voor een betere samenwerking tussen horecabedrijven en ROC’s. Vanuit de overtuiging dat scholen en bedrijfsleven met elkaar moeten samenwerken om samen het beste vakonderwijs te kunnen aanbieden, nam hij in 2010 ook het voorzitterschap van HorecaVakPunt op zich. Daarin is een standaard ontwikkeld voor een optimale samenwerking waar ook nu nog uit wordt geput. Als voorzitter van diverse examencommissies waaronder de Landelijke Examencommissie (LEC) bij SVH droeg hij bij aan branche-examinering conform de wensen van het bedrijfsleven. Begin dit jaar nam hij afscheid als voorzitter van de LEC.

Leo vergat nooit zijn roots in Rotterdam. Hij was allereerst een Rotterdammer! Dit leidde er toe dat hij zich verkiesbaar stelde voor de Gemeenteraad van Rotterdam waarin hij in 2006 voor de PvdA werd benoemd. Ook toen bleef hij zich mede inzetten voor de horeca. De rol van volksvertegenwoordiger paste bij hem, net zoals horecaondernemer bij hem had gepast. Hij bracht het tot fractievoorzitter en vice voorzitter van de Raad. Later nam hij zitting in Provinciale Staten waaruit hij in verband met zijn ziekte moest terugtreden.

De wijze waarop Leo met zijn ziekte omging, dwong respect af bij iedereen die hem kende. Hij nam “met warme hand” afscheid van familie, vrienden en de vele mensen met wie hij in de horeca en in de Rotterdamse politiek heeft samengewerkt.

KHN en onze bedrijfstak zijn Leo bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij Koninklijke Horeca Nederland. Een vriend van de horeca is heengegaan!

Namens alle KHN-leden, het landelijk bestuur en ereledenvereniging Horecoren van KHN wensen wij Mieke, overige familie en naasten veel sterkte toe met dit verlies.

Koninklijke Horeca Nederland

Robèr Willemsen, voorzitter

Agnes Holtjer, secretaris

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens