Afgelopen weekend bereikte ons het trieste bericht dat Sylvia Udo is overleden. Zij was erelid van KHN. In de jaren negentig maakte zij deel uit van het Landelijk Bestuur. Met haar rijzige, verzorgde gestalte, welluidende stem en grote betrokkenheid bij de organisatie KHN en de bedrijfstak was zij de 'grande dame' van KHN. Iedereen binnen de organisatie kende haar en zij kende iedereen.

Sylvia Udo had een lange geschiedenis binnen KHN. Nadat de twee voormalige horecaorganisaties Horecaf en Horeca Nederland in 1991 hun krachten hadden gebundeld tot het huidige KHN, werd zij lid van het eerste Landelijke Bestuur van het nieuwe KHN en werkte ze mee aan de opbouw van KHN. Hiervoor was zij al bestuurlijk actief in het oude Horecaf. Door de fusie werden niet alleen twee organisaties, maar ook twee culturen samengevoegd. Sylvia Udo speelde met haar verbindende kwaliteiten een belangrijke rol bij de fusie van beide organisaties.

In de jaren negentig waren de LB-leden nog inhoudelijke vakbestuurders en geen generalisten. Sylvia Udo was binnen het Landelijk Bestuur de portefeuillehouder Onderwijs. Haar grote inzet voor het beroepsonderwijs en het leerlingstelsel kreeg veel waardering. Ook toen al beijverde KHN zich, samen met Sylvia, voor goed vakonderwijs en zij stond met haar diplomatieke vaardigheden aan de wieg van de samenwerking met de huidige ROC’s nadat de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) in 1995 in werking trad. Binnen de horeca waren er in die tijd verschillende collectief gefinancierde stichtingen van waaruit activiteiten werden geïnitieerd en gefinancierd die gericht waren op een goed functionerende arbeidsmarkt en het vakonderwijs. Sylvia was o.a. bestuurslid van het Fonds Bevordering Intreding (FBI) en het C.S. Baljon Studiefonds. Ze was tevens lange tijd bestuurslid van SVH dat nog gefinancierd werd uit een (collectief) Sociaal Fonds Horeca en naast branche-examens ook zelf brancheopleidingen aanbood, en voor de invoering van de WEB de regie had over het leerlingstelsel horeca. Van SVH ontving zij de SVH-bokaal; een onderscheiding die slechts heel zelden wordt toegekend voor uitzonderlijke verdiensten voor het horecavakmanschap. Na de invoering van de WEB was ze bestuurslid van het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca waar toen het leerlingstelsel werd ondergebracht. Binnen KHN was zij vanuit het Landelijk Bestuur adviseur/toehoorder in de toenmalige sectie Restaurants.

Nadat zij afscheid had genomen van het Landelijk Bestuur bleef zij zich loyaal inzetten voor de bedrijfstak. Ze was nog vele jaren voorzitter van de commissie Onderwijs en bleef in die hoedanigheid het LB adviseren op onderwijsaangelegenheden. En ook de bij contacten met het onderwijs bleef ze nog lang betrokken en kon er altijd een beroep op haar worden gedaan.

Sylvia was in het verleden samen met haar echtgenoot Paul Udo eigenaar van restaurant Les Arcades in IJsselstein. In deze stad werd zij lid van de gemeenteraad en zette zij haar bestuurlijke ervaring in op maatschappelijk en cultureel vlak.

Sylvia Udo was een aimabel en toegewijd bestuurder die veel voor Koninklijk Horeca Nederland heeft betekend. Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens