Het Gooi On Stage is een Beroepenfeest op 19 maart 2019 voor ca 800 VMBO leerlingen uit de regio Gooi en Vechtstreek en ca 200 beroepsbeoefenaren.Het Beroepenfeest is gericht op hulp bij beroepskeuze/vervolgopleiding en het leggen van duurzame contacten waar de leerlingen én bedrijven ook later nog eens een beroep kunnen doen.

Op 11 april 2019 vindt er een Doe Dag plaats. De leerlingen gaan dan een dag op werkbezoek bij twee bedrijven, waar zij een afspraak mee hebben gemaakt tijdens het Beroepenfeest.

Beroepsbeoefenaren van allerlei organisaties, bedrijven en zzp’ers gaan tijdens het Beroepenfeest, een dagdeel, in gesprek met de leerlingen over hun werk. Deze persoonlijke informatie van degene die het vak zelf uitoefent is een belangrijke aanvulling op de informatie over vervolgopleidingen. Folders en internetfilmpjes kunnen dit niet vervangen. Want wie kan het beroepsbeeld beter schetsen dan degene die op de werkvloer het beroep dagelijks uitvoert en precies weet wat je ervoor moet doen en laten?

Hoe kan iemand helpen?

  • Meedoen als beroepsbeoefenaar
  • Aanwezig zijn op BEROEPENFEEST 19 maart 2019 De Grote Kerk Naarden (middag)
  • DOE DAG (werkbezoeken) 11 april 2019 (dag)

Wat levert het op?

  • de toekomstige vakmensen helpen bij hun keuze
  • jongeren enthousiasmeren voor de branche
  • ontmoet de toekomstige vakmensen, misschien wel jouw toekomstige medewerkers/collega’s
  • Imago verbetering van de branche

Netwerken met zo’n 200 andere professionals uit de regio, afsluitend een Beroepenfeest netwerkborrel.

Bent u geinteresseerd en wilt u zich aanmelden, dan kan dit via www.hetgooionstage.nl

Lees hier meer.