Gisteren debatteerde de Tweede Kamer opnieuw over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Uiteraard kwam daarbij ook de persconferentie van afgelopen dinsdag veelvuldig ter sprake. Opvallend was dat bijna alle Kamerleden aandacht vroegen voor de horeca en de noodzaak om onze bedrijfstak perspectief te bieden. Onze boodschap komt over!

Routekaart

Bijna kamerbreed werd verbazing uitgesproken over het feit dat het kabinet heeft aangegeven dat de routekaart alleen van links naar rechts kan worden gelezen. Zoals Sazias van 50Plus stelde: het geeft wel de heenreis aan (voor het opschalen bij meer besmettingen) maar niet hoe je terug moet. Meerdere Kamerleden benadrukten dat de routekaart juist is bedoeld om duidelijkheid te creëren. Het kabinet werd daarom door vrijwel alle fracties opgeroepen om aan te geven hoe het afschalen eruit gaat zien als het aantal besmettingen voldoende is teruggelopen. Ook de horeca heeft behoefte aan deze duidelijkheid.

Horeca onderwerp van gesprek

De horeca werd in dit coronadebat wederom vaak genoemd. Gewezen werd gewezen op de grote economische schade in de horeca als gevolg van de lockdown. Wilders (PVV) riep het kabinet op om snel aan te geven wanneer de horeca weer open kan. “Het kabinet stelt maatregelen in terwijl het niet weet wat de effecten hiervan zijn”. Hij vroeg om per maatregel de verwachte effecten aan te geven. Heerma (CDA) vroeg het kabinet wanneer de fieldlabs en experimenten in de horeca te verwachten zijn, Krol vroeg waarom het kabinet de hele horeca over één kam scheert en Van Haga riep het kabinet op na te denken over slimme maatregelen opdat de horeca weer open kan.

Testsamenleving

Net als in eerdere coronadebatten werd de testsamenleving als de weg gezien om op betrekkelijk korte termijn de samenleving weer draaiende te krijgen en bijvoorbeeld evenementen weer mogelijk te maken. Klaver (Groen Links) riep opnieuw op om hiervoor nu al een strategie te ontwikkelen, evenals voor het vaccineren.

Steunmaatregelen

Kuzu (DENK) uitte ten slotte zijn zorg over het feit dat het kabinet voornemens is de huidige steunmaatregelen af te schalen. Hij stelde, dat dit hiervoor beslist niet het juiste moment is nu de horeca weer dicht is. Hij gaf aan dat juist aanvullende steun nodig is.

Rutte; fieldlabs bij een lager risicobeeld

In de reactie namens het kabinet heeft de minister-president toegezegd dat het kabinet begin december komt met een herijking van de huidige routekaart, maar volgens hem kan afschaling pas wanneer we weer helemaal terug zijn op niveau 1 van de routekaart (waakzaam). Dit heeft met de zorgvraag te maken die sterk verhoogd is, als je de routekaart van links naar rechts hebt doorlopen.

Tussenstap overwogen in december

Wel wordt gekeken of in december al een tussenstap kan worden gemaakt richting de kerst. Maar alleen als het echt kan. In feite een herhaling van wat er tijdens de persconferentie van 17 november al is gezegd.

Voortgang fieldlabs volgt komende weken

Rutte heeft in het debat bevestigd dat er een goed gesprek heeft plaats gevonden met Koninklijke Horeca Nederland. De fieldlabs kunnen een goed instrument zijn om beter in beeld te krijgen hoe mensen meer bij elkaar kunnen komen maar zonder hoger risico. De minister-president gaf met zoveel woorden aan dat de fieldlabs kunnen worden uitgevoerd als het risicobeeld lager is. Hij heeft de toezegging aan de Kamer gedaan dat er over 2/3 weken een brief komt met voortgang over de stand van zaken van de fieldlabs of eerder bij de brief van minister Koolmees over de steunmaatregelen. Voor KHN betekent dit overigens, dat we wel gewoon doorgaan met de voorbereidingen zodat we ook gelijk van start kunnen, als we van het kabinet groen licht krijgen.

Een horecarelevante motie ingediend door Van Haga

Er is dit keer maar één voor de horeca direct relevante motie ingediend. Namelijk een motie van Van Haga waarin het kabinet wordt opgeroepen te onderzoeken hoe snel de horeca open kan met sneltesten en goede ventilatie. Aanstaande dinsdag wordt over alle moties, waaronder ook deze, gestemd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens