Op woensdag 24 november vindt het notaoverleg van de commissie Economische Zaken en Klimaat plaats over het steunpakket in het vierde kwartaal. KHN heeft via diverse wegen haar eisen duidelijk gemaakt bij politici.

Op 16 november publiceerde het kabinet het voorstel ‘aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal’. KHN is ontzet door dat voorstel en heeft diverse Kamerleden van input voorzien voor het notaoverleg*.

Wanhoop neemt toe

De maatregelen die sinds 13 november gelden hebben gezien de sluitingstijden (respectievelijk 20u en 18u) een enorme impact op de horeca en de evenementenbranche. Dat wordt door het kabinet in de kamerbrief met zoveel woorden erkend. Toch is er onvoldoende bereidheid om aantoonbaar getroffen sectoren volledig te compenseren. De nood is hoog en de wanhoop onder de leden van KHN neemt toe.

Ondernemers vertellen over hun persoonlijke situatie

Horecaondernemers Ruwan Berculo (Villa BlauwHemel - boutique hotel & unum restaurant ), Marco Peek (BHG (Brothers Horeca Groep), Sander Wind ( FortVier ), Danielle Vergeer (Gasterij Vergeer), Ton Eijer (Cafe Scooters Leeuwarden) delen hun persoonlijke verhaal en doen een dringende oproep aan het kabinet voor meer steun.

De eisen van KHN

Het extra steunpakket van het kabinet moet worden verbeterd. In ieder geval op 3 onderdelen: TVL, NOW en échte langetermijnvoorzieningen.

1. Verbeter de TVL

  Volgens de kamerbrief van het kabinet komt er een TVL voor Q4. Met een omzetdrempel van 30% en een maximum subsidie van 85%. Volgens KHN moet dat verbeterd worden:

  • De omzetdrempel is met 30% te hoog, want we zitten inmiddels al halverwege het kwartaal.
  • De subsidie moet, net als in Q2 en Q3, verhoogd worden naar 100%.
  • Er gebeurt kennelijk vooralsnog niets met de maximum grens voor TVL van 1,8 miljoen waar steeds meer grote bedrijven en groepen van bedrijven tegenaan lopen. Uit recente communicatie van de Europese Commissie blijkt dat de State Aid FrameWork is verlengd met een half jaar maar dat het plafond ook is verhoogd naar 2,3 miljoen. Nederland moet daar vervolgens wel maximaal gebruik van maken in de eigen regelingen en dat geldt ook voor uitbreiding voor specifieke (horeca)groepen. Wat nu al wel gebeurt voor sport en cultuur.
  • Waarom kan er geen aparte regeling naast de TVL komen om zo een hoger subsidieplafond te kunnen hanteren? Dat kan namelijk volgens het State Aid FrameWork.
  • Er moet een echte structurele oplossing komen voor starters, want die vallen (weer) buiten de nieuwe TVL.

  2. Zorg voor een nieuwe NOW

  Volgens het kabinet is de NOW te generiek en grofmazig en geeft het de verkeerde prikkel nu er op veel plekken mensen tekort komen. Horecaondernemers durfden het in de zomer eindelijk weer aan om mensen aan te trekken en worden in korte tijd voor de tweede keer geconfronteerd met maatregelen die de exploitatiemogelijkheden enorm beperken. De loonkosten lopen gewoon door. Nu weer afscheid nemen van mensen betekent niet alleen extra kosten (transitievergoedingen), de kans dat we in de toekomst deze medewerkers kunnen interesseren voor de horeca wordt steeds kleiner. Daarom vindt KHN:

  • Dat de NOW opnieuw moet worden ingevoerd, zoals in Q2 en Q3 met een maximum van 100% van de loonsom november 2021 waarop voor Q4 een afrekening volgt (naar rato van het omzetverlies).
  • Als er niet de bereidheid is om te kijken naar een nieuwe NOW-regeling, dan moeten out-of-the-box-oplossingen gezocht worden om aantoonbaar getroffen sectoren, zoals horeca en evenementen, te compenseren in de loonkosten. Bijvoorbeeld door voor specifieke SBI-codes de loonafdrachtverplichting tijdelijk op nihil te stellen.

  3. Kijk verder dan Q4

  KHN mist in de kabinetsbrief een visie die verder gaat dan Q4 van 2021. Het wordt steeds aannemelijker dat er maatregelen zullen gaan doorlopen tot in 2022. En zelfs wanneer dat meevalt zal het herstel van het internationale reisverkeer en ook het herstel van de zakelijke markt (beurzen, congressen, vergaderingen) nog jaren gaan duren. De financiële problemen in de horeca worden alleen maar groter en niet kleiner. De noodzaak om echt iets te gaan doen aan schuldsanering wordt daarmee ook groter en groter. KHN wil:

  • Een saneringsfonds (bundelen, saneren belastingschuld, NOW-schuld en TVL-schuld en uitsmeren afbetaling met staatsgarantie).
  • Een investering en herstelfonds met onder andere een gerichte staatsgegarandeerde lening tot maximaal € 100.000 of subsidies (kan uit verschillende EU-steunkaders en programma’s).
  * In een notaoverleg wordt met de bewindslieden gesproken over een bepaalde beleidsnota; in een wetgevingsoverleg over een bepaald wetsvoorstel. Tijdens deze vormen van overleg kunnen Kamerleden moties indienen. Het is dus heel belangrijk om de Kamerleden van de juiste informatie te voorzien.

  Lees ook

  Direct advies nodig?

  We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

  Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

  Contactgegevens