Het bestuur van KHN Amsterdam wenst jou een succesvol en veel beter 2022. Houd vol en samen streven we met jou en alle andere Amsterdamse horecaondernemers naar een spoedig herstel.

Het nieuwe kabinet is nu aan zet en kan de horecasector niet nog langer in sluimerstand houden. We hebben perspectief nodig. Nu Omikron minder ziekmakend blijkt dan eerdere varianten, wordt het tijd dat het kabinet het coronabeleid en de maatregelen gaat herijken door te kijken naar wat er wél kan. Onze landelijke bestuurders zullen kennismaken met de nieuwe bewindspersonen en streven naar een snelle heropening. Onze horecaroutekaart voor een verantwoorde heropening is al met ze gedeeld.

Herstel voor Amsterdamse horeca

Ook in Amsterdam zijn we met de gemeente en onze partners in voorbereiding wat nodig is voor een spoedig herstel. Uiteraard een herstel van de bezoekerseconomie met ruimte voor ondernemerschap, zoals verlenging van de coronaterrassen, evenementen (groot en klein), lastenverlichting, budgetten voor collectieve initiatieven via o.a. de BIZZEN etc. We horen ook graag jouw ideeën hierover,

Afdelingsbijdrage 2022

Om ook dit jaar weer verschillende initiatieven te kunnen ontplooien en de lobby goed te kunnen voeren, zullen we dit jaar wel een afdelingsbijdrage moeten factureren. Afgelopen jaar hebben we die achterwege gelaten, ondanks dat er veel initiatieven zijn geweest.

Onze belangrijkste activiteiten en lobby resultaten lokaal in 2021

In 2021 hebben we de volgende resultaten behaald in Amsterdam:

 • Verlenging ruimere coronaterrassen (veel gemeenten zijn hiermee gestopt en ook in Amsterdam was er grote druk van bewoners om dit tegen te houden)
 • Geen leges voor terrassen
 • Uitstel reclamebelasting
 • Korting of kwijtschelding verontreinigingsheffingen en afvalstoffenheffing
 • Redelijke handhavingsstrategie coronamaatregelen, alleen op excessen en altijd eerst waarschuwing
 • Online cursussen en trainingen o.a. vakgerichte e-learnings
 • Diverse webinars en bijeenkomsten m.b.t. huurkorting in coronatijd
 • Webinars m.b.t. arbeidsrecht en faillissementen/schuldsanering
 • Verdergaand uitstel betaling toeristenbelasting en bijstelling voorschotnota's, helaas nog geen kwijtschelding of verlaging van de tarieven
 • Input en bijdrage campagnes t.b.v. herstel bezoekerseconomie, meer budget vanuit gemeente o.a. extra budget congresmarkt.
 • Noodfonds clubs
 • Huurkorting gemeentelijk vastgoed
 • Bijdrage wervingscampagnes arbeidsmarkt

Herstel 2022. Waar zet KHN Amsterdam op in

 • Herstel bezoekerseconomie, campagnes gericht op respectvolle bezoekers en stimuleren congresmarkt
 • Herstel nachtcultuur
 • Ruimte voor ondernemerschap, coronaterrassen, evenementen, activiteiten vanuit collectiviteit in buurten, maar ook budgetten en betere faciliteiten.
 • Verlaging leges en administratieve lasten bij vergunningen
 • Langer uitstel betaling gemeentelijke heffingen en afdrachten
 • Opheffen 'vast bedrag component in toeristenbelasting ( 3 euro per persoon per nacht)
 • Afwaardering WOZ waarde horeca bedrijven
 • Trainingen en campagnes voor behoud en werving van personeel
 • Speciaal plan voor herstel en behoud van clubs als belangrijk onderdeel van onze nachtcultuur
 • Verdere inspanningen realiseren huurkorting
 • Afstemming over handhaving corona maatregelen en optimaliseren crowd management.
 • Behoud goede bereikbaarheid
 • Een schonere en veilige stad / gebieden
 • Trainingen en cursussen ondernemers en personeel

Ideeën, vragen of suggesties? Laat je horen!

Hopelijk kunnen we komend jaar weer meerdere bijeenkomsten organiseren waar we elkaar weer kunnen ontmoeten en met jullie in gesprek kunnen gaan. Schroom niet om contact op te nemen en ons te voorzien van jouw ideeën, twijfels of frustraties. We horen je graag. Samen staan we sterk. Wil je ons bereiken? Stuur dan een berichtje naar amsterdam@khn.nl. Of neem contact op met KHN regiomanager Amsterdam, Eveline Doornhegge, via 06 51 49 07 09.

Houd vol en een liefdevolle groet namens het bestuur van KHN Amsterdam,

Pim Evers (voorzitter)
Nico Evers
Patrick Kerkhoven
Jonatan Tsuff
Arjan de Waard
Nicolette Bosschieter
Claire van Kampen
Ramex Ramzy
Regiomanagers: Eveline Doornhegge, Simone van Laar, Ivo Berkhoff en Miriam Geerlings

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens