Het bestuur van KHN Arnhem investeert veel tijd in het monitoren, het overleg met alle stakeholders en vele handen maken licht werk. Als gevolg hiervan zijn bij de laatste bestuursvergadering drie potentiele nieuwe bestuurders aanwezig geweest om te horen en te zien wat besproken wordt tijdens de overleggen.

Later zal in overleg tijdens een ALV blijken of zij zullen toetreden tot het bestuur van KHN Arnhem. Een stakeholder waar KHN een goed contact mee wil onderhouden is de SKTA (Taxi’s) en er is dan ook de intentie dat vanuit dan wel KHN of vanuit de Korenmarkt een horeca ondernemer plaats gaan nemen in het bestuur hiervan.

KHN Arnhem houdt zich momenteel bezig met de onderstaande items:

  • Gesprek met wethouder m.b.t. Luxor Live en directeur Luxor Live. KHN is van mening dat er niet geheel sprake is van een eerlijk speelveld en heeft als wens dat Luxor Live uit het horeca concentratie gebied wordt gehaald.
  • Terrassenbeleid: KHN adviseert hierin op beleidsniveau en voor het algemeen belang.
  • Ook in Arnhem is sprake van een groot aanbod aan AirB&B’s. Dit is niet meer weg te denken maar dan moet ook hier een eerlijk speelveld gecreëerd worden. Middels een systeem, Visitor Data, kan hopelijk inzichtelijk worden waar de AirB&B’s zich bevinden en kan er bijv. toeristenbelasting betaald gaan worden.
  • Ook middels deze update wijzen wij de leden er nogmaals op dat bedrijven met een groot verbruik verplicht zijn maatregelen te treffen. KHN Arnhem heeft meegewerkt aan een Arnhemse aanbieding voor energiescans.
  • Korenkwartier: Gemeente en OVK blijven stappen zetten in positieve richting. Er zal een onderzoek gestart worden voor het opzetten van BIZ en hiernaast gaan er SUS-teams(sfeerkeerpers) komen.

Afsluitend houdt KHN Arnhem een vinger aan de pols wanneer het gaat om de biertapwedstrijden en 2020 en benadrukt dat we dit belangrijk vinden vanuit educatief oogpunt. We zijn in afwachting van het rapport vanuit de gemeente met betrekking tot het aantal hotelbedden in Arnhem en wat de toekomst visie hierop zal zijn.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens