KHN Ede is jouw lokale belangenbehartiger richting gemeente Ede, een taak die het bestuur serieus neemt en met daadkracht op pakt.

Een goede samenwerking en overleg moet vanuit twee kanten komen. Gemeente Ede beseft zich inmiddels dat het zeer nuttig is om op horecagerelateerde onderwerpen ook daadwerkelijk op voorhand met KHN Ede in gesprek te gaan.

Deze positieve houding vanuit beide partijen heeft er inmiddels voor gezorgd dat KHN Ede nu de gesprekspartner voor de gemeente is geworden op vele onderwerpen. Recent heeft er een zeer constructief overleg plaatsgevonden over eerlijk speelveld tussen horeca en paracommercie. Hier aan gekoppeld is uitgebreidt gesproken over een toekomstige horecavisie en beleid om tot duidelijke kaders en afspraken te komen met betrekking tot bijvoorbeeld de groei aan horeca in het buitengebied en centrum.

KHN is ook nauw betrokken bij het project veilig uitgaan (KVU) in het centrum en bij het opstellen van een hotelvisie voor de gemeente Ede. De doelstelling is voor iedereen nu helder, samen kunnen we tot betere resultaten en beleidsstukken komen.

KHN Ede zal zich blijven inzetten voor haar leden.