In het samenwerkingsverband Gastvrij Gelderland (horeca, toerisme, recreatie, cultuur en vrije tijd) overlegt het Gelderse KHN bestuur met de Provincie over steun tijdens en na de crisis. Bijgaand een update.

Koninklijke Horeca Nederland is dagelijks en vooral ook samen met jou, in de weer om onze sector door deze zware periode heen te loodsen; daar waar dat binnen ons bereik ligt. Onze nationale nieuwsbrieven over de branche-inzet op de gevolgen van de Corona crisis krijg je bijna dagelijks binnen.

Met deze Gelderse KHN nieuwsbrief, wil ik je graag meenemen in wat er in de regio op Provinciaal niveau de afgelopen weken heeft gespeeld. KHN Gelderland neemt deel in het netwerkplatform Gastvrij Gelderland. Via dit platform zijn we in contact gekomen met de Provincie om te zien wat de Provincie gedurende de Corona crisis voor ons kan betekenen.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog zijn beleidsmedewerkers en ‘Gastvrij-Gelderland’ werken als ‘Taskforce Recreatie & Toerisme Gelderland’ gezamenlijk aan het invullen en uitwerken van een actieplan voor de vrijetijdsector. Doel is dat de provincie Gelderland - aanvullend op de Rijksmaatregelen - financiële middelen beschikbaar stelt ter ondersteuning van het herstel van toerisme & recreatie in Gelderland. Er is een lijst met ondersteunings-ideeën opgezet waar de provincie zich nu intern op aan het beraden is. In de week van Hemelvaart is bekend geworden dat de provincie 50 miljoen euro in haar begroting heeft vrijgemaakt voor een herstelprogramma ten behoeve van de Gelderse samenleving en bedrijvigheid. Recreatie & Toerisme is volgens gedeputeerde Peter van ’t Hoog nadrukkelijk in beeld bij de provincie.

De provincie richt zich in haar herstelprogramma (aanvullend op Rijksmaatregelen) op de midden- en langere termijn. Onderstaand neem ik je in het kort mee in wat door ‘Gastvrij-Gelderland’ en partners is gevraagd aan diverse steunmaatregelen.

  • Er is behoefte aan een noodfonds gericht op garantstelling. Bedrijven werken samen met banken. Kredietverleningskansen nemen toe wanneer er een garantstelling achter de hand is.
  • Impuls is nodig voor nieuwe investeringen en ondersteuning van de invulling van al in gang gezette investeringsplannen die stil zijn komen te liggen. We hebben gepleit voor herinvoering van de voormalige Gelderse PIT-regeling. (Prov. Investeringsregeling Toerisme). Een subsidie van bijvoorbeeld 20% steunsubsidie op de aanschaf/investeringswaarde - Innovatieontwikkeling staat stil. Ondersteuning in innovatieontwikkeling. Aanbieden van een innovatiescan. Met een innovatievoucher Recreatie bedrijven stimuleren in innovatieve bedrijfsvoering.
  • Provinciale vouchers beschikbaar stellen voor inhuur specialisten om hulp te verlenen aan ondernemers in de Horeca, Toerisme en Vrijetijdsbesteding die in de knel zijn gekomen door de Corona crisis. - Ruimere subsidieregelingen t.b.v. extra ondersteuning duurzaamheidinvesteringen van de onderneming. *
  • Financiële ondersteuning van de ‘gemeentekas’. Gemeenten gaan aanzienlijke sommen aan lokale belastingen zoals toeristenbelasting, reclamebelasting, parkeergelden en precariorechten mislopen. Provincie zou met een ruimhartige aanvulling van de gemeentelijke begrotingen, de vrijetijdssector indirect ondersteunen. Plus: geen toeristenbelasting heffen over 20-21 zou de verblijfsector enorm helpen.
  • Het bedrijfsleven ziet een groot risico dat de Regionale Bureaus voor toerisme hun taken niet meer naar behoren kunnen uitoefenen als gevolg van niet-betaalde facturen en wegvallende projecten. De rol van de provincie kan zijn om de drie Gelderse RBT's aan te wijzen als ‘Dienst Algemeen Economisch Belang” en - zo nodig - in '20 en '21 aanvullend te financieren, totdat de situatie weer enigszins genormaliseerd is.
  • Voorkoming van ongewenste drukte, sociale irritatie en handhaving als gevolg van (te)veel toeristen. Door een meting van bezoekersdruk en daaraan gekoppeld effectieve communicatie bezoekers naar andere plekken (ver)leiden. Bestemmingsmanagement in samenwerking met Veiligheidsregio's. Dit project is al gestart, zie hier voor meer informatie.

Bovengenoemde voorstellen worden nu door de Provincie bekeken op haalbaarheid of afwijzing. Koninklijke Horeca Nederland werkt met de partners binnen ‘Gastvrij-Gelderland’ aan de verdere invulling van de actieagenda voor ‘Recreatie & Toerisme Gelderland’. Graag hoor ik van jou welke ideeën je hebt/ welke behoeften er zijn aan ondersteuning vanuit gemeenten en/of provincie. Alle suggesties zijn welkom en kunnen belangrijk zijn om aan de provinciale actielijst toe te voegen. Reacties graag naar: jw.vanderstraaten@khn.nl.

Tot slot de Gelderse gemeenten hebben van de provincie (een relatief beperkt) ondersteuningspakket gekregen van 10 miljoen euro, lees hier meer daarover.

In deze regeling staat: “Deze subsidie is o.a. bedoeld voor: het verstrekken van tegemoetkomingen aan ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme en aan gemeenschapsvoorzieningen.” Mijn advies is, wanneer je behoefte hebt aan bijvoorbeeld financiële ondersteuning om aanpassingsmaatregelen op jouw bedrijf te treffen, niet te schromen om ook bij jouw gemeenten aan te kloppen, wat zij voor je kunnen betekenen met deze regeling. Het zal waarschijnlijk niet veel zijn, maar alles helpt. Zoals al aangegeven, blijf s.v.p. onze nieuwsbrieven volgen en maak gebruik van onze helpdesk in Woerden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens