Op 17 juli hebben de hotels in Haarlem samen met KHN Haarlem een brief gestuurd aan gemeente Haarlem over de voortgang van de aanpak van de toeristenbelasting.

Daarnaast is er een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek ingediend betreffende de handhaving van Airbnb’s.

Na het gesprek op 11 april 2019 met gemeente Haarlem rondom de verhoging van de toeristenbelasting is het stil gebleven. In meerdere brieven hebben de hotels de gemeente laten weten dat de berekeningen en grondslagen voor de heffingen disputabel zijn. Zij zijn daarin nog niet van standpunt veranderd. In de brief zijn wederom vragen, verzoeken en suggesties aangegeven. Zij hebben de gemeente verzocht rekening te houden met deze punten, en de raad voor te stellen een verlaging van de toeristenbelasting in te calculeren in de begroting van 2020.

KHN ageerde al eerder richting gemeenten inzake de verhoging toeristenbelasting met dit bericht.

Bekijk hier de brief aan gemeente Haarlem.