Naar aanleidingen van de sluiting van 3 horecabedrijven en de wijze waarop dat door de gemeente uitgevoerd is heeft een afvaardiging van het bestuur van KHN Haarlem een gesprek aangevraagd met burgemeester Wienen.

KHN Haarlem heeft in dat gesprek laten weten vol ongeloof en verbijstering kennis te hebben genomen van de gang van zaken omtrent de sluitingen. De impact van de sluitingen is enorm, ook bij de andere horecabedrijven en de manier waarop dit is gebeurd staat wat KHN betreft haaks op de investeringen in samenwerking met de gemeente door ondernemers, die dit in hun vrije tijd doen.
Bijzonder aandachtspunt is dat de ondernemers aan de schandpaal genageld zijn door ze met naam en toenaam te benoemen in een door de gemeente uitgegeven persbericht. KHN Haarlem heeft benadrukt dat naming & shaming extra nadelig is voor de bedrijven, waardoor zij onnodig veel schade oplopen.
KHN Haarlem wil geen fouten goed praten, maar de manier waarop dit is gegaan is buitensporig. Het gevolg daarvan is dat stress en onzekerheid is ontstaan bij de horecaondernemers.

Jos Wienen heeft toegelicht dat deze handelswijze niet zijn voorkeur heeft, er waren de laatste tijd verslappingen in de naleving van de regels, het is een constatering dat de coronaregels niet altijd overal goed nageleefd worden. In dit geval van de sluitingen betreft het een vorm van horeca die volgens Wienen eigenlijk niet open mochten zijn (clubs/discotheken/nightlife), maar dat zij juist de kans kregen om open te zijn, terwijl dat eigenlijk niet mag vanuit de noodverordening. De betreffende ondernemers kregen de kans om een andere bedrijfsvoering uit te oefenen, daar is volgens Wienen duidelijk over gecommuniceerd, maar er werd toch geëxploiteerd in een vorm die niet was afgesproken. Ook maakte Wienen een opmerking over het frustreren van de werkzaamheden van de controleurs.

In de voorgaande tijd is er overleg met de ondernemers gevoerd over de wijze waarop ze open mochten, terwijl ze eigenlijk niet open mochten, daarom zijn ze zo hard aangepakt.
KHN heeft Wienen verzocht de onderbouwing nog eens goed te communiceren en ook het publiek scherper te houden door niet alleen de focus te richten op de horecaondernemer, dit zal in een brief worden gecommuniceerd.

In de toekomst zal de gebruikelijke procedure gevolgd worden bij overtreding van de coronaregels.
Betreffende ondernemers hebben op verzoek van KHN het aanbod gekregen voor een persoonlijk gesprek met Wienen, waarvan de eerste signalen zijn dat deze op constructieve wijze verlopen en Wienen zijn spijt betuigt over de gang van zaken.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens