Op 21 december heeft KHN Haarlem een brief verzonden aan gemeente Haarlem over de verhoging van de toeristenbelasting. De strekking van deze brief is dat de berichtgeving aan de hotels en B&B’s veel te laat en onvolledig is verstrekt.

Een aantal punten uit de brief:

  • Logiesverstrekkers komen in de problemen doordat er al afspraken zijn gemaakt met contractanten.
  • Daardoor worden contracten ‘on hold’ gezet, niet verlengd of niet betaald
  • Niet ieder hotel heeft een bericht ontvangen.
  • Op de website van gemeente Haarlem is geen informatie te vinden over de toeristenbelasting 2019.
  • We vragen ons af of verhuurders in het B&B segment ook geïnformeerd zijn.
  • We vragen ons zelfs af of de B&B überhaupt toeristenbelasting heft en afdraagt?
  • We hebben een voorstel gedaan voor het omlaag brengen van de parkeerkosten voor bezoekers, maar hebben hier nog niets op vernomen
  • Personen in de leeftijd onder 18 jaar hoeven naar onze mening niet belast te worden.
  • Over de kosten van creditcard gebruik wordt ook nog eens commissie geheven. Dit willen we graag verrekend zien.
  • De hotels bieden gereduceerde prijzen aan voor logies tijdens Haarlemse evenementen. De hotels hebben aangegeven het onbehoorlijk te vinden als zij kamers voor lagere tarieven aanbieden in het ‘algemene belang’ en dan ook nog eens de verhoogde toeristenbelasting moeten innen.

Al met al denkt het bestuur van KHN Haarlem dat de gemeente Haarlem de invoering en verhoging van de toeristenbelasting heeft onderschat en de logiesverstrekkers met kosten en ander extra werk opzadelt. Kosten en extra werk waarvan wij denken dat deze niet haalbaar zijn op een zo korte termijn te effectueren. Daarom is het verzoek gedaan de exacte invulling van de toeristenbelasting een jaar op schorten naar 1 januari 2020.

De complete brief leest u hier de bijlage.