Op 12 november organiseerde Tweede Kamercommissie van OC&W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een digitale ‘Rondetafel Nachtleven, Festivals- Culturele instellingen’. Dit gesprek ging over de impact van het coronavirus op het nachtleven, de festivals en culturele instellingen. Omdat volgende week de begrotingsbehandeling van OC&W gepland staat, wilden de commissieleden input vanuit de sector zelf hebben. Een Tweede Kamercommissie kan zelf zo’n rondetafel organiseren en bepaalt zelf wie ze uitnodigen. Vaak worden vertegenwoordigers van verschillende stakeholders aan het woord gelaten om hun visie te geven. KHN-directeur Dirk Beljaarts zat namens KHN aan de digitale tafel en bracht belangrijke punten naar voren, in het bijzonder voor de clubs & discotheken.

Welke input heft KHN gegeven?

Dirk Beljaarts heeft in het gesprek de volgende punten naar voren gebracht:

  • Clubs & discotheken zijn vanaf 15 maart gesloten. Perspectief op een snelle heropening is er niet. Dat is dus een uitzichtloze situatie. Uit de KHN-enquête van augustus blijkt dat bij deze bedrijven toen al gemiddeld van 70% van het personeel afscheid is genomen. Twee derde van de clubs en discotheken gaf in augustus al aan de toekomst somber in te zien.
  • Er is sprake van grote ongelijkheid tussen structureel gesubsidieerde instellingen en commerciële clubs en nightlifebedrijven:
    • Commerciële clubs en nightlifebedrijven krijgen geenstructurele subsidie (dit was ook al zo voor corona), de gesubsidieerde poppodia wel.
  • Er is door OC&W tijdens corona al 782 miljoen extra vrij gemaakt (in twee stukken) voor de culturele en creatieve sector. Gesubsidieerde poppodia konden en kunnen op allerlei potjes intekenen, commerciële clubs en nightlifebedrijven niet.
  • Eigenaren van clubs & discotheken zijn altijd DGA en tellen dus voor de NOW niet mee, directeuren van gesubsidieerde stichtingen krijgen een deel van hun loonkosten ook nog eens via de NOW vergoed.

Deze subsidies en steunmaatregelen zijn ongelijk; oneerlijk en niet oké!

Waar pleit KHN voor bij de commissie van OC&W?

  1. Clubs & nightlifebedrijven zijn onderdeel van de uitgaanscultuur in Nederland. Behandel ze dan ook gelijk als culturele instellingen en geef ze ook toegang tot de coronageldpotten die er zijn gecreëerd voor culturele en creatieve instellingen. En creëer een eigen fonds voor de commerciële clubs en nightlifebedrijven
  2. Geef de (commerciële en niet gesubsidieerde) Clubs en Nightlife bedrijven PERSPECTIEF. Houd ze niet op slot, maar kijk en onderzoek naar wat er op een verantwoorde manier wel kan. Het eigen protocol van de sector biedt daarvoor ideeën en openingen. Organiseer Fieldlabs om op een verantwoorde manier te testen.
  3. Los van de speciale cultuurregelingen moeten de generieke corona-steunmaatregelen verbeterd worden. Denk dan aan een verbeterde NOW en TVL-regeling en op z’n minst het niet door laten gaan van verdere versoberingen per 1 januari 2021. De NOW en TVL zijn regelingen van andere ministeries, maar de OC&W-woordvoerders kunnen natuurlijk wel de oproep voor verbetering ondersteunen. Of ze kunnen er voor kiezen om zelf vanuit hun eigen begroting extra voorzieningen te treffen. Maar daartoe moeten dan wel gesubsidieerde instellingen en commerciële clubs & nightlifebedrijven gelijk worden behandeld. Dit alles vanuit het besef dat Clubs en Nightlife bedrijven onderdeel zijn van het culturele leven en van de culturele infrastructuur en op dezelfde manier worden geraakt als gesubsidieerde poppodia en andere culturele instellingen.

Wat wordt er met de gegeven input gedaan?

Tweede Kamerleden gebruiken de input die wordt gegeven bij rondetafelgesprekken van Tweede Kamercommissies om informatie op te halen. Op basis van de informatie van experts en betrokkenen vormen deze Kamerleden vervolgens hun mening in de verschillende fracties. KHN heeft in dit gesprek meerdere malen het belang van clubs & nightlife bedrijven benoemd, aangegeven dat deze sector onderdeel is van de uitgaanscultuur en van groot belang is voor de samenleving. Ook heeft KHN het belang van deze bedrijven voor KHN onderstreept. Met de gegeven input wil KHN de besluitvorming van Kamerleden beïnvloeden. KHN komt op voor de belangen van de clubs & nightlifebedrijven.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens