KHN pleit al weken voor extra steun, zeker met de tweede sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Een groot deel van de Tweede Kamer sloot zich hier vorige week tijdens het debat bij aan. Een versobering van het steunpakket is volgens hen nu niet op zijn plaats en moet van tafel. Op 20 november presenteert het kabinet de Tweede Kamer opnieuw een kamerbrief aan de Tweede Kamer, over de verdere invulling van het steunpakket.

Kabinet: Gezamenlijk kijken naar oplossingen

Als gevolg van de extra coronamaatregelen die sinds 14 oktober gelden, is de horeca opnieuw keihard geraakt. Het is voor veel ondernemers extra wrang dat zij de deuren opnieuw moesten sluiten, terwijl andere branches wel open kunnen blijven. Het kabinet kijkt daarom met input van o.a. KHN hoe zij verder invulling willen geven aan het steunpakket voor de sectoren die grote offers moeten maken. Het kabinet zegt dat de huidige maatregelen al mee-ademen met de situatie, maar dat ze ook rekening zullen houden met het feit dat buffers (nagenoeg) op zijn en ook blijft bezien of de bestaande maatregelen wel voldoende zijn. Daarnaast geeft het kabinet aan in gesprek te zijn en gaan met sectoren, banken, verhuurders, in de gehele keten moet naar oplossingen worden gezocht

KHN maakt zich hard voor solide steunpakket

Met input van KHN werd er vorige week tijdens het coronadebat al volop gepleit voor extra steun voor de horeca. Een versobering van het steunpakket is volgens een groot deel van de Kamer nu niet op zijn plaats en moet van tafel. Ook de komende week gaat KHN opnieuw in gesprek met het kabinet, Kamerleden, VNO-NCW en MKB-Nederland om te pleiten voor een solide aanvullend steunpakket voor de horeca met betere compensatie en gerichtere steun, onder andere voor starters. Zie ook de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland voor extra steun.

100 % verplicht sluiten? 100% compensatie van vaste lasten

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “KHN is van mening dat als de horeca (zonder goede onderbouwing) opgeofferd lijkt te worden voor de volksgezondheid, de overheid ook de portemonnee moet trekken. Het kan niet zo zijn dat je de horeca voor 100% sluit en bijvoorbeeld maar de helft van de vasten lasten vergoed. Naast een verplichte sluiting, hoort dan ook een vergoeding van 100% te staan.”

Waar zet KHN op in?

KHN is van mening dat met het aanscherpen van de coronamaatregelen – waarmee ondernemen in de horeca nagenoeg onmogelijk wordt - een afbouw van financiële steunmaatregelen absoluut onverantwoord is. KHN heeft daarom onderstaande verbeterpunten meegegeven aan de Kamerleden als input voor het debat over de steunmaatregelen op 3 november en zal deze de komende dagen nogmaals adresseren:

  • De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De TVL-vergoeding moet naar 100 procent. Zonder een maximum.
  • De NOW-vergoeding moet weer terug naar maximaal 90% (in het derde steunpakket gaat dat naar 80%). Overigens is het voor onze sector al nooit feitelijk 90% geweest, eerder 60-65% doordat sommige kosten niet worden vergoed, het omzetverlies niet 100% is en de loonsom lager is dan de referentiemaand.
  • Ontslagen worden onvermijdelijk. Voorkom dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die transitievergoedingen moeten direct worden vergoed aan werknemers via het UWV.
  • Deeltijdontslag (en dus ook deeltijd-WW) moet mogelijk worden gemaakt.
  • KHN vergelijkt ook alle steunmaatregelen van andere Europese landen en legt deze ook voor. Het moeilijke is dat individuele onderdelen niet een op een te vergelijken zijn, omdat het samenhangt met een groot aantal andere maatregelen. Waar we zien dat het buitenland royaler of in ons opzicht reëler compenseert, geven we dat mee als optie: zo kan het ook.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens