Het bestuur van KHN Rotterdam heeft afgelopen weekend nog een reactie gestuurd naar de burgemeester en wethouders voordat de horecagebiedsplannen definitief vastgesteld worden.

Afgelopen maanden zijn er meerdere bijeenkomsten en mogelijkheden geweest voor leden om reactie te geven op de horecagebiedsplannen. Dit is belangrijk voor je eigen onderneming. We horen van meerdere ondernemers dat ze hier gebruik van hebben gemaakt.

Het bestuur van KHN Rotterdam heeft bij de behandeling van de gebiedsplannen vooral gekeken naar het algemene belang. Wat zien we in de plannen, wat betekent dat voor de stad, wat voor de ondernemers, etc.
Grootste aandachtspunten waren de inperkingen van activiteiten en het terugbrengen van de terrastijden.

Lees hier de brief gericht aan de burgemeester en wethouders.