KHN heeft op 7 juli 2020 een sommatiebrief gestuurd aan de Staat der Nederlanden. Via deze brief heeft KHN het kabinet een allerlaatste kans gegeven om de maatregelen voor de horeca alsnog te versoepelen. Volgens KHN is dit de enige manier om onze branche te redden en te voorkomen dat horecabedrijven massaal failliet gaan.

KHN neemt deze stap omdat de maatregelen die nu gelden volgens KHN willekeurig zijn en haaks staan op andere versoepelingen die wel zijn doorgevoerd. Er wordt op dit moment geen enkel perspectief geboden en voor velen dreigt faillissement.

Water aan de lippen

De horeca is zeer hard getroffen door de maatregelen die gelden ter bestrijding van het coronavirus. Na een sluiting van 2,5 maand konden veel horecabedrijven op 1 juni jl. weer openen, zij het onder zeer strikte voorwaarden. Inmiddels zijn deze voorwaarden weliswaar enigszins versoepeld, maar van een rendabele exploitatie is in de meeste gevallen geen sprake. Clubs en discotheken zijn nog steeds gesloten. Het water staat horecaondernemers aan de lippen, maar ondanks de inspanningen van KHN wordt er op dit moment geen enkel perspectief geboden op versoepeling van de maatregelen aan horecaondernemers.

Meten met twee maten

Het is overduidelijk dat veel voor de horeca geldende maatregelen willekeurig zijn en haaks staan op versoepelingen die op andere gebieden zijn doorgevoerd. Want vijf personen uit verschillende huishoudens mogen wel in één auto naar een restaurant rijden, maar zij mogen vervolgens niet aan één tafel zitten in een restaurant. Ook wordt om onduidelijke redenen vastgehouden aan de 1,5 meter norm voor buiten, terwijl er uit wetenschappelijke onderzoeken duidelijk blijkt dat het besmettingsrisico buiten nihil is. Hierdoor worden horecaondernemers onnodig gehinderd in de exploitatie van hun bedrijf.

Versoepeling maatregelen horeca

In de sommatiebrief is het kabinet namens KHN verzocht om te bevestigen:

  • Dat aan de veiligheidsregio’s een aanwijzing zal worden gegeven die ertoe leidt dat de voor de horeca geldende regels per 15 juli a.s. worden versoepeld in die zin dat:
    - Binnen het horecabedrijf de 1,5 meter afstandsnorm niet geldt voor groepen tot en met negen personen (in ieder geval als aangetoond kan worden dat deze personen samen in de auto zijn gekomen).
    - De 1,5 meter afstandsnorm niet geldt voor zitplaatsen op terrassen (eventueel met gezondheidscheck vooraf, als aangetoond kan worden dat hiertoe een noodzaak bestaat).
  • Welke objectieve criteria er worden gehanteerd op basis waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst kunnen plaatsvinden en dat aan de hand daarvan overleg met KHN zal plaatsvinden met als uitgangspunt om binnen 14 dagen te komen tot een ‘roadmap’ voor versoepelingen voor de horeca in de nabije toekomst.

Uitzending BEAU 9 juli 2020: 'Er wordt met 2 maten gemeten'

Algemeen Directeur van Koninklijke Horeca Nederland Dirk Beljaarts was donderdag 9 juli te gast bij Beau: "40% van de sector is nu technisch failliet. De klap komt in het laatste kwartaal van dit jaar", vertelt hij aan Beau van Erven Dorens. Ook vertelt hij aan Beau over de reden van de sommatiebrief aan het kabinet. Je kunt het fragment hier terugkijken.

Hoe nu verder?

KHN had de staat tot vrijdag 10 juli 12.00 uur de tijd gegeven om gehoor te geven aan deze sommatie. Via de minister van VWS hebben we vandaag bericht gekregen dat de Staat niet op onze eisen ingaat. Dat betekent dat KHN een kort geding zal starten tegen de Staat. KHN legt samen met Meester Advocaten de laatste hand aan de dagvaarding. Deze zal begin volgende week worden uitgebracht. KHN-leden worden uiteraard op de hoogte gehouden via de wekelijkse nieuwsbrief.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens