Tot nu lijkt voor veel huurders alleen uitstel van betaling mogelijk of een betalingsregeling.

Verzoeken hiertoe worden allemaal afgedaan met een standaard brief en verwijzing naar de website: maatwerkregeling huurders gemeente.

De gemeente stelt daarbij absurde voorwaarden. Zoals o.a. onderstaande:

  1. Huurder moet direct maatwerk (kwijtschelding huur) nodig hebben om faillissement als gevolg van de coronacrisis af te wenden. Dat betekent dat surseance van betaling is aangevraagd, er een aantoonbaar verzoek voor een crediteurenakkoord ligt of dat dit een verplicht onderdeel is vanuit een externe kredietlijn van een toegelaten Nederlandse bankinstelling.
  2. Huurder moet aantonen dat na de huurkwijtschelding een gezonde doorstart mogelijk is. Dit is in ieder geval het geval als het verzoek onderdeel is van een crediteurenakkoord of een voorwaarde is voor een lening van een toegelaten Nederlandse bankinstelling.

De gemeente realiseert zich niet hoe tegenstrijdig deze bepalingen in de meeste gevallen zullen zijn. KHN is van mening dat het redelijk is om naar de omstandigheden van elk geval te kijken, maar vindt dat bij een drastisch omzetverlies en aantoonbare te beperkte compensatie van de vaste lasten door de steunpakketten van de overheid verhuurders ook een gepaste huurkorting zouden moeten geven en niet alleen in die gevallen waar een faillissement op de loer ligt. De gemeente doet tot op heden niets.

De gemeente hecht blijkbaar geen waarde aan de uitkomsten van de huidige jurisprudentie. Rechters oordelen dat de coronacrisis met de vergaande overheidsmaatregelen zowel als een gebrek als onvoorziene omstandigheden wordt aangemerkt. Bij een gebrek bestaat er in beginsel een recht op een tijdelijke huurprijsvermindering. Bij onvoorziene omstandigheden kan je als huurder de rechter verzoeken om vanwege die onvoorziene omstandigheden, die in dit geval zeer nadelig voor de huurder uitvallen, de huurovereenkomst te wijzigen door bijvoorbeeld de huurprijs te verlagen.

Binnenkort verwachten we de uitkomsten van de eerste bodemprocedures en kunnen dan zien of tijdelijke huurprijsverminderingen gerechtvaardigd zijn.

Ter voorbereiding hierop zal KHN de gemeente Amsterdam, namens alle huurders van gemeentelijk onroerendgoed, aanspreken en vragen hun verantwoordelijkheid te nemen en kwijtschelding of huurvermindering te realiseren.

KHN wil graag weten om hoeveel huurders het gaat en vraagt je je te melden bij Eveline Doornhegge (regiomanager KHN Amsterdam: e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709). We houden je dan ook op de hoogte van onze correspondentie en lobby, zodat je daar naar kunt verwijzen in je contacten met de gemeente.

Ondernemers die erfpacht betalen aan de gemeente en hun betalingsverplichtingen niet na kunnen komen kunnen zich ook bij ons melden.

Mocht het nodig zijn dan kan KHN je ook op individueel niveau bijstaan. Een gespecialiseerde huurrecht advocaat heeft in veel dossiers al resultaat kunnen behalen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens