Op 7 november jl. sprak KHN-voorzitter Robèr Willemsen op het congres van Locatus over bruisende horecastraten. In het publiek zaten gemeentelijke beleidsmedewerkers, winkeliers en vastgoedeigenaren. De boodschap van Willemsen was helder: stimuleer horecagebieden door kwalitatieve investeringen. En voorkom overaanbod aan horeca.

Robèr Willemsen: “Het gaat goed met de horeca. De omzet van veel horecabedrijven neemt al enkele jaren toe. Hierdoor ontstaat er in sommige gemeenten ruimte om het horecagebied te laten groeien. Meer concurrentie en aanbod kan een horecagebied versterken, waardoor de gehele horecasector mee omhoog wordt gelift. Door samenwerking in een gebied tussen winkeliers, horecaondernemers en overheid ontstaan aantrekkelijke gebieden waar de gast graag komt."

Gemeente: inventariseer behoefte aan horeca

"Maar tegelijkertijd moeten gemeenten wel altijd goed na blijven denken over de toekomst van een gebied. Soms worden er namelijk ook gewoon verkeerde keuzes gemaakt. Zo zijn er gemeenten die leegstaande winkelpanden bijna als vanzelfsprekendheid invullen met horeca. Op korte termijn lijkt dit vaak een goede oplossing. Maar de vraag is of er wel behoefte aan meer horeca is. We zien in steden en dorpen nu al regelmatig een overaanbod aan horeca. In Rotterdam, Breda en Ede is er daarom een discussie gestart over hoeveel horeca een gemeente aankan. Aanwas van nieuwe horeca lijkt misschien een positieve impuls te geven, maar als de marges te ver onder druk komen te staan zullen er al snel horecaconcepten omvallen. En dat kan niet de bedoeling zijn.”

Aanbod van particulieren via platforms

"We zien bovendien dat horecagebieden met elkaar concurreren. Meer avondhoreca in het ene gebied kan zorgen voor een negatieve tendens in een ander gebied. Ook voegen particulieren (via Airbnb of Sharednd) en winkeliers (blurring) ongezien veel nieuw aanbod toe aan de markt. Het is goed om hier als gemeente vooraf rekening mee te houden."

KHN probeert hierbij ook te leren van ervaringen uit de retail. In de jaren negentig leek het niet op te kunnen met de groei en expansie van de winkeliers. De ene meubelboulevard en kledingzaak na de andere schoot uit de grond. Daardoor ontstond een overaanbod waardoor we inmiddels met veel leegstaande winkelpanden zitten. Dit willen we de horeca natuurlijk besparen.”

KHN in gesprek met gemeenten

Robèr Willemsen pleitte er tijdens het congres dan ook voor dat gemeenten slim kijken naar hun binnensteden, centra en horecagebieden. Uiteraard kan en moet de horeca op sommige plekken blijven groeien. Door goede marktanalyses, koopstroomonderzoeken en bovenal gesprekken met horecaondernemers kan gewerkt worden naar een optimaal aantal horecapanden. KHN gaat hierover in het komende jaar in gesprek met gemeenten.