Voor het ontwikkelen van een nieuwe visie voor toerisme en recreatie in het gebied Weerribben-Wieden (Steenwijkerland) organiseren wij twee startbijeenkomsten. De eerste startbijeenkomst is in juli en de tweede in september. Wij nodigen je van harte uit om op een van deze startbijeenkomsten aanwezig te zijn.

Waar en wanneer
De eerste startbijeenkomst vindt plaats op maandagvond 8 juli aanstaande vanaf 19.45 uur tot ca. 22.00 uur bij Café De Steen, Steenwijkerweg 155 in Willemsoord. De tweede startbijeenkomst vindt plaats op maandagavond 23 september (locatie volgt).

Wat is van waarde? Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet veranderen?
Tijdens de twee startbijeenkomsten gaan we in op dit soort vragen. Het worden bijeenkomsten waarbij je jouw ideeën kunt inbrengen, kansen kunt benoemen en ook aandacht kunt vragen voor belangen en knelpunten. Met jouw ideeën, suggesties en opmerkingen wordt rekening gehouden bij het maken van een nieuwe visie voor toerisme en recreatie.

Wie stelt de visie op?
De stichting Weerribben-Wieden stelt de visie op. Zij doet dit op verzoek van het college van burgemeester en wethouders, die het eindresultaat na interne vaststelling ter goedkeuring aanbiedt aan de gemeenteraad.

Aanmelden
Graag vernemen wij van je of je de startbijeenkomst in juli of in september wilt bijwonen. Je kunt dit laten weten door een e-mail te sturen naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl.

Wil je daarbij jouw naam aangeven, namens welke organisatie je aanwezig bent (indien van toepassing) en het aantal personen.

Contactgegevens
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Ingeborg de Groot via telefoon 140521 of ingeborg.de.groot@steenwijkerland.nl (gemeente Steenwijkerland) of Jurr van Dalen via jvandalen@stichtingweerribbenwieden.nl (Stichting Weerribben-Wieden).