Meld je aan voor de veiligheidsgroep op Chainels!

In de binnenstad zijn we gestart met een online informatieplatform (Chainels) waar alle binnenstadsondernemers gebruik van kunnen maken. Iedere ondernemer heeft z’n eigen inlog en blijft zo op de hoogte van zaken als wegwerkzaamheden, acties, openingstijden, projecten, bijeenkomsten en veiligheidsmeldingen. Als ondernemer kan je reageren op berichten en ook zelf berichten plaatsen. Het platform wordt beheerd door Vaart in Assen en ook partners als de gemeente en de wijkagent kunnen op het platform.

Veiligheid
Voor veiligheidssituaties in winkels en bij horeca is een afzonderlijke omgeving gemaakt, het kanaal veiligheid. Hierin zitten alleen ondernemers, de politie en een aantal mensen van de gemeente die met de veiligheid te maken hebben. Deze omgeving wordt gebruikt om foto’s en beelden van overlastgevers (diefstal, bedreigingen, pogingen tot) te delen om elkaar te informeren.

We willen ook ondernemers buiten de binnenstad de gelegenheid bieden om in deze omgeving deel te nemen.

Hoe werkt het?
Ben je horeca of retail ondernemer in Assen en wil je op de hoogte blijven rondom overlastgevers en/of er zelf melding van doen? Meld je dan aan via https://www.chainels.com/111693991552809708 en vul de benodigde gegevens in. Wij zorgen dat je in het kanaal veiligheid kan. In dit kanaal kan je ook lezen hoe je zelf een melding kan doen.

Let op! Chainels vervangt niet de meldingen en aangifte bij de Politie, die moet je altijd zelf doen bij de Politie. We monitoren met Chainels alleen de veiligheidssituatie in de stad.

Voor vragen, bel of mail Kjeld Vosjan van Binnenstadsregisseur Vaart in Assen | 06 18 75 36 56 of mail kjeld@vaartinassen.nl.

Brief Alcoholwetcontroles

De komende maanden gaat de afdeling THOVV steekproefsgewijs de exploitatievergunning horecabedrijf en de Alcoholwetvergunning controleren. Bijgevoegd de brief met meer informatie.

Hieronder tref je een paar handige links!
KHN | Alles wat je moet weten over NIX18
Let op: Nieuw register Sociale Hygiëne | KHN

Bestuurlijk overleg BGM- KHN Assen

Op maandag 27 mei jl. vond het tweejaarlijs bestuurlijk overleg plaats. In dit overleg spreken bestuursleden van KHN Assen met de burgemeester, wethouder, vertegenwoordiger vanuit ViA en teamchef van de politie over strategische zaken. Denk hierbij aan onderwerpen zoals communicatie, participatie en veiligheid.

Heb je vragen of andere zaken die aandacht verdienen binnen dit overleg, informeer ons vooral via assen@khn.nl of bel/mail één van de bestuursleden. Het volgende overleg staat gepland op maandag 18 november 2024.

Update visies

Horecavisie
Vorige week is de horecavisie vastgesteld. De visie is grotendeels zoals deze er lag, ook zo vastgesteld door de Raad. De volgende fase is het opstellen van een Actieagenda vanuit dit document, wat minstens net zo belangrijk is. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Evenementen
Binnenkort wordt dit proces weer actief opgestart en wordt de startnotie Aanpak Evenementenvisie gedeeld met de regiegroep. Daarnaast zal er een externe klankbordgroep worden gevormd. Wil je graag meedenken in deze, maak dit dan kenbaar via assen@khn.nl

Veilig Assen
Er is een regulier overleg met de gemeente/politie en boa’s die 1 x per 6 weken plaatsvindt. Hierin worden de bevindingen en lopende zaken besproken. Er komt een apart overleg om het Convenant Veilig Assen op te stellen.

Terrassenbeleid
Dit proces loopt al even, onlangs heeft de inloopavond plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze avond is een aangepast concept gedeeld met de werkgroep. Hier zijn nog vragen over. De werkgroep zit deze week met de gemeente om tafel om daar opheldering over te krijgen. Gezien het aankomend zomerreces is het de vraag of het nieuwe beleid voor of na de zomer wordt vastgesteld.

Uitbreiding bestuur

Als bestuur zijn we altijd op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers en versterking. We zijn blij om aan te kondigen dat Carlijn Rhymer van NewCafé Image zich bij ons aansluit. We denken dat zij met haar expertise een waardevolle toevoeging zal zijn.
De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 17 juni a.s. bij Grand Café Goud. Heb je nog vragen of wil je graag onderwerpen laten bespreken? Stuur ze dan naar assen@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens