Op 1 juli was het halfjaarlijkse horecaoverleg met gemeente, politie, horeca, bewoners en omgevingsdienst op het stadhuis. Wat kwam er zoal ter sprake?  

Herziening Uitvoeringsregels horecabeleid
Er wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de Uitvoeringregels horecabeleid. De regels worden aangepast aan actualiteiten. Een verbeterde regeling voor ondergeschikte horeca bij detailhandel en een shisha lounge beleid wordt hierin meegenomen. Shisha moet ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie vandaar dat daar beleid op komt. Tabak in de pijp is verboden. Bij controle bleek hier wel sprake van te zijn. De regels worden aangescherpt hieromtrent.

Veiligheid Gedempte Nieuwesloot
De politie doet handhaving op 50 km-wegen en niet op 30 km-wegen zoals de Gedempte Nieuwesloot. De enige manier om de rijsnelheid structureel te verlagen is een drempel. Een drempel is echter kostbaar en kan voor geluid- en trillingenoverlast zorgen. Om die reden wordt alleen een drempel geplaatst wanneer daadwerkelijk is aangetoond dat de rijsnelheid te hoog is en de bewoners de mogelijke negatieve effecten accepteren. Wat ook kan, maar is niet structureel, is een snelheidsdisplay. De display toont de gereden rijsnelheid aan de automobilist. Deze kan daarop, wanneer te hoog, zijn rijsnelheid aanpassen. Het betreft hier een tijdelijke maatregel. De display wordt na 2 weken weer verwijderd, omdat de ervaring is dat de rijsnelheid dan weer op het oude niveau ligt.

Handhaving

  • Er zijn nu al meer gele kaarten verstuurd dan heel vorig jaar. In de meeste gevallen voor het niet aanwezig zijn van een leidinggevende.
  • Er is veel geluidsoverlast door open ramen en deuren. Aandachtspunt blijft Verdronkenoord.
  • Vanaf vandaag is de naam RUD van naam gewijzigd naar ODNHN.
  • Hart van Alkmaar wil kijken of er beter communicatietraject opgestart kan worden, tussen ondernemer en bewoner bij overlast van horeca. Dit lijkt voorzichtig gezegd zijn vruchten af te werpen.

Ontwikkeling 7-punten plan (link artikel)
Een van de thema’s uit het 7-punten plan is een leefbare en levendige binnenstad. Dit heeft uiteraard veel raakvlakken met horeca en veilig uitgaan. Het gaat hierbij vooral om portiers en veiligheid, maar ook vereenvoudiging regels voor het aanvragen van evenementen- en horecavergunningen, alcohol en drugsmisbruik en een eerlijk speelveld. Zie ook krantenartikel.

Data rustweekenden 2019
De rustweekenden voor het Waagplein, Platte Stenenbrug en Gewelfde Stenenbrug, Canadaplein en de Paardenmarkt zijn hier te vinden.

Het volgende horecaoverleg zal in het najaar plaatsvinden. Agendapunten kunnen aangeleverd worden via alkmaar@khn.nl .