Op donderdag 28 november heeft het bestuur van KHN Bloemendaal-Heemstede een algemene ledenvergadering gehouden bij Grand Café Batifol in Heemstede. Wat kwam er zoal ter sprake?

Nieuws gemeenten
Het afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken gevoerd met wethouders, beleidsmedewerkers en overige medewerkers van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede.

Zo wil de gemeente Bloemendaal geen apart horecabeleid. Het beleid voor de horeca staat in verschillende regelingen, waaronder de APV en het Horecasanctiebeleid. Met betrekking tot een pilot tot verlenging van de openingstijden van terrassen wordt besproken dat het onder de huidige regelgeving al mogelijk is om een ruimere openingstijd aan te vragen. Hiervoor is een vergunning nodig. Per situatie/ligging van het terras moet een afweging worden gemaakt of een ruimere openingstijd mogelijk is. Ondernemers die dit willen, kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente.

Daarnaast zijn er brieven geschreven met het voorstel om de parkeertarieven in Bloemendaal omlaag te brengen, zodat ze meer in lijn komen met buurgemeente Zandvoort. En er zijn diverse handhavingsverzoeken gedaan, die door de gemeente goed zijn opgepakt.

Op Bloemendaal-Strand is het maximum aantal individuele openbare feesten verminderd. Paviljoens mochten in 2019 tien individuele, openbaar toegankelijke feesten geven en een openings- en sluitingsfeest. Er zijn minder evenementen, waardoor de politie zich geleidelijk aan terug zal trekken. Wel komt er meer handhaving. Mocht er meer inzet politie nodig zijn, zal het wat langer duren voor ze ter plaatse zijn.

Voor 2020 wordt gekeken naar een oplossing van de parkeerproblemen en de toegankelijkheid van het strand tijdens de GP in Zandvoort.

Verder wordt er gewerkt aan een gezamenlijk promotie-en marketingplan voor Bloemendaal aan Zee om meer mensen over te halen om naar het strand te komen.

In Heemstede stond het maximum aantal terrassen op 23, dit wordt losgelaten voor Raadhuisstraat en Binnenweg. Jan van Goyenstraat krijgt ook een verruiming met meer aangewezen gebieden voor terrassen. KHN is in principe voor een verruiming van de mogelijkheden, maar wel met gelijke regels. Het kan niet zo zijn dat winkels allemaal terrasjes mogen plaatsen en eten en drinken gaan verkopen zonder aan de eisen te voldoen die wel aan de horeca worden gesteld.

KHN praat graag aan de voorkant mee om visie en beleid te helpen bepalen. Niet achteraf, als alles al vast staat. Verder is het belang van een eerlijk speelveld aangegeven. En waken voor teveel wet-en regelgeving en ingewikkelde procedures.

Bestuurssamenstelling en -aanvulling
Anton Tielen is voorzitter. Manon Bloemen (penningmeester) en Arjan Keizer (secretaris) hebben geen onderneming meer. Manon zal aanblijven als penningmeester totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden. Paul Reder vertegenwoordigt de ondernemers in Heemstede.

We zijn dus op zoek naar vertegenwoordigers uit de diverse kernen en verschillende horeca-categorieën. Het bestuur streeft naar meer betrokkenheid van de leden en verbinding, o.a. door in 2020 verschillende themabijeenkomsten te organiseren, steeds bij een ander lid van de afdeling. Deze bijeenkomsten zullen opgenomen worden in het jaarprogramma 2020.

Na de bijeenkomst wordt door een arbeidsjurist van Horeca Maatwerk een presentatie gegeven over de belangrijkste wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met zich meebrengt. Aangepast wordt o.a.: het ontslagrecht, de ketenregeling, de WW-premie, de transitievergoeding & compensatieregeling. Meer info vind je hier.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Heb je zaken die je besproken wilt hebben, stuur dan een mailtje naar bloemendaal@khn.nl. Bijgaand een link naar het verslag. Je moet ingelogd zijn om het verslag te kunnen lezen.

Houd ook onze facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws: Horeca Heemstede by KHN.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens