Op maandag 24 juni jongstleden heeft het bestuur van KHN Beverwijk e.o. een bestuursvergadering gehouden en wel bij Restaurant De Open Keuken, Duinwijklaan 35 in Beverwijk.

Wat kwam er zoal ter sprake?

Nieuw lid in de Aanjaagcommissie
Ons bestuurslid Steff van der Zon is benoemd tot lid in de Aanjaagcommissie. Hij neemt de plaats in van Arjan Sierhuis, die zich altijd heeft ingezet voor de horeca in deze commissie.

Wij zijn op zoek naar…
We zoeken ondernemers die wel eens willen vertellen hoe zij hun ondernemerschap beleven en willen vertellen waar zij ondersteuning van KHN willen. Contact met collega-ondernemers is altijd goed voor het opdoen van nieuwe ideeën en ervaringen.

Draag jij KHN Beverwijk e.o. een warm hart toe? Wil je het nieuws als eerste horen? Wil je jouw netwerk uitbreiden? Informeer eens bij jouw regiomanager Ivo Berkhoff of één van de bestuursleden, waarin je jouw hulp en inzet kunt aanbieden. Schroom niet en loop gerust eens binnen bij een van de vergaderingen! Locatie zal steeds op de website vermeld worden.

Speciaal onze leden uit Wijk aan Zee zijn van harte welkom.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 9 september om 10.00 uur in het dan geheel verbouwde Restaurant De Open Keuken.

Heb je de Facebook pagina van KHN Beverwijk al geliked? Zegt het voort!

Belangrijkste punten landelijke ledenraadsvergadering 28 mei

Grenzen aan lidmaatschap
Met een grote meerderheid heeft de Ledenraad een positief advies afgegeven aan het LB over het toelaten van seksbedrijven tot het lidmaatschap van KHN. Voorwaarde is evenals bij onze andere leden, dat zij hebben voldaan aan alle wettelijke verplichtingen en beschikken over een DHW-vergunning. Er moet wel sprake zijn van serieuze horeca. Er zal niet actief geworven worden onder deze groep en bij lidmaatschapsaanvragen uit deze groep wordt in de ballotage de betreffende afdeling actief geattendeerd op de aanmelding.

Toeristenbelasting
Amsterdam heeft aangegeven blij te zijn met de landelijke steun op het dossier Toeristenbelasting. KHN heeft de huidige perscampagne, die heel goed loopt, iets verlengd. Er wordt ook gekeken hoe dit regionaal verder opgepakt kan worden. Blijf als afdelingen ook zelf het gesprek met je gemeente voeren.

Alcoholwet
Veel leden in Noord-Holland zijn bezorgd over de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Door het vervallen van het Inrichtingenbesluit zou blurring met alcohol gemakkelijker kunnen worden. Het wetsvoorstel van Blokhuis brengt geen verandering als het gaat om mogelijkheden van blurring met alcohol. Maar er gaat t.z.t. een keer het wetsvoorstel van VVD-er Ziengs komen dat blurring met alcohol daadwerkelijk makkelijker wil maken. KHN-standpunt: blurring met alcohol is geen goed idee en als het gebeurt dan onder gelijke regels.

Rookbeleid
Er is contact geweest tussen minister Blokhuis en onze voorzitter. Minister Blokhuis heeft aangegeven met een schriftelijke reactie te komen nu de mogelijkheid reëel is dat de Hoge Raad oordeelt dat het kabinetsbeleid inzake rookruimtes onrechtmatig is. KHN wacht die brief af. Op 27 september doet de Hoge Raad uitspraak. Pas daarna kunnen we actie nemen. Voor die tijd kan KHN-scenario’s ontwikkelen. Kijk hier voor meer informatie over rookruimten.

Plastic verbod
Voorstel Europese Commissie voor verbod op plastic producten is jou natuurlijk al bekend. De bedoeling van de E.C. is, om te voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu en vooral in de zee terechtkomt. Sommige producten worden verboden. "Maar alleen als er een alternatief voorhanden is", schrijft de commissie in de voorstellen. En die alternatieven moeten ook betaalbaar zijn. De voorstellen moeten de komende jaren van kracht worden.

Het besluit moet nog door de E.C. genomen worden, wel kunnen we onze gedachten er al over laten gaan. Heb jij misschien al een idee? Geef dit door aan beverwijk@khn.nl.