Op 5 november jongstleden kwam het bestuur van KHN Beverwijk bij elkaar in Restaurant De Open Keuken te Beverwijk om de voortgang in het horecaland van Beverwijk te bespreken. Wat kwam er zoal ter sprake?

Gemeentelijk overleg
Op donderdag 22 november aanstaande om 15.30 uur staat een gemeentelijk overleg gepland. Het overleg zal worden gehouden bij De Jonge Halewijn. Wat zeker ter sprake zal komen is aanvulling ‘openblijven’ nieuwe bedrijven, vorderingen Bibob-ontwerp, evaluatie feestweek (veiligheid en dergelijke), eventuele wijzigingen van het horecabeleid met betrekking tot het nieuwe coalitieprogramma en hoe ver zijn gemeenten met het terugtrekken van 10.000 m2 commerciële ruimte in de IJmond?

Heeft u een onderwerp dat u graag besproken ziet? Graag een mailtje naar beverwijk@khn.nl.

Biertapwedstrijden
De biertapwedstrijden worden gehouden op maandag 12 november aanstaande in Brafoer, Halve Maan 2, 1948 LA Beverwijk. Vanaf 12.00 uur kunt u zich inschrijven en om 13.00 uur beginnen de wedstrijden. Frank Bruin, Nederlands biertapkampioen, zal ook aanwezig zijn.

Plastic verbod
Voorstel Europese Commissie (E.C.) voor verbod op plastic producten is u natuurlijk al bekend. De bedoeling van de E.C. is, om te voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu en vooral in de zee terechtkomt. Sommige producten worden verboden. "Maar alleen als er een alternatief voorhanden is", schrijft de commissie in de voorstellen. En die alternatieven moeten ook betaalbaar zijn. De voorstellen moeten de komende jaren van kracht worden.

Het besluit moet nog door de E.C. genomen worden, wel kunnen we onze gedachten er al over laten gaan. Heeft u misschien al een idee? Geef dit door aan beverwijk@khn.nl.

Veiligheidstraining door de gemeente
De gemeente wil in het begin van 2019 een veiligheidstraining “Alert in de Horeca-training” geven voor horeca-ondernemers. In overleg met de gemeente zal een datum geprikt worden. Zodra daar meer bekend over is, hoort u van ons. Wat een goed initiatief van de gemeente Beverwijk!

Nieuw lid in de Aanjaagcommissie
Ons bestuurslid Steff van der Zon is benoemd tot lid in de Aanjaagcommissie. Hij neemt de plaats in van Arjan Sierhuis, die zich altijd heeft ingezet voor de horeca in deze commissie.

Wij zijn op zoek naar...
We zoeken ondernemers die wel eens willen vertellen hoe zij hun ondernemerschap beleven en willen vertellen waar zij ondersteuning van KHN willen. Contact met collega-ondernemers is altijd goed voor het opdoen van nieuwe ideeën en ervaringen.
Draagt u KHN Beverwijk e.o. een warm hart toe? Wilt u het nieuws als eerste horen? Wilt u uw netwerk uitbreiden? Informeer eens bij uw regiomanager Ivo Berkhoff of één van de bestuursleden, waarin u uw hulp en inzet kunt aanbieden. Schroom niet en loop gerust eens binnen bij een van de vergaderingen! Locatie zal steeds op de website vermeld worden.

Speciaal onze leden uit Wijk aan Zee zijn van harte welkom. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Heeft u de Facebook van KHN Beverwijk al geliked? Zegt het voort!