Op dinsdag 8 januari jongstleden heeft het bestuur van KHN Haarlem vergaderd bij Bij Tholen te Haarlem. Wat kwam er zoal ter sprake?

Toeristenbelasting
In december heeft KHN Haarlem een brandbrief gestuurd aan het college van B&W en de fractievoorzitters met betrekking tot het verhogen van de toeristenbelasting op zich en de communicatie er om heen. Lees hier deze brief. Reacties op deze brief zijn nihil. Binnenkort vindt er een overleg plaats met de wethouder van Economische Zaken. De hoogte van de toeristenbelasting is ingevoerd en dat zal gemeente Haarlem niet terugtrekken. Wel zijn er wat randvoorwaarden die wij pleiten te behalen, bijvoorbeeld een korting op de parkeerkosten voor logees en het niet heffen van toeristenbelasting op kinderen.

Afvalproblematiek en duurzaamheid
In januari worden enkele zaken weer opgepakt. Er zijn afspraken met afvalinzamelaars, we onderzoeken de mogelijkheden van doggybags en voeren gesprekken over de inzameling van plastic.

18 maart 2019 inspiratietour Breda
De inspiratietour die gepland was op 14 januari, is verschoven naar 18 maart. Dit omdat januari voor velen een te drukke maand blijkt te zijn. Voor u dus een extra mogelijkheid om mee te gaan! Reken maar dat u vol inspiratie en nieuwe energie terugkeert naar uw bedrijf!

Breda is een beetje de zuidelijke Bourgondische zus van Haarlem met ongeveer hetzelfde aantal inwoners, een Grote Markt, een koepel en heel veel horeca. We bezoeken verschillende interessante horecazaken voor de lunch, borrel en diner. Ook kunt u het nachtleven induiken, omdat er een mogelijkheid is om te overnachten in het Amrâth Hotel Brabant voor een aantrekkelijke prijs. Dit is een mooie gelegenheid om te kijken, proeven en voelen wat er in een andere stad gebeurt. Bij elk bezoek is er ook gelegenheid om de ondernemer van de zaak te spreken.

De bijdrage voor deze inspiratietour is ongeveer € 100 exclusief de hotelovernachting.

Interessant? Zeker! Meld u aan via haarlem@khn.nl.

Hoteloverleg
Op 17 december vond het hoteloverleg plaats. Uiteraard is hier de verhoging van de toeristenbelasting besproken, zie ook bovenstaand. Ook is het 19 puntenbeleid van ‘023 bereikbaar’ besproken om te kijken waar het aansluit bij de ideeën van de hotels. Er zijn hier een aantal tegenstrijdigheden ontdekt die nog besproken zullen worden. Tijdens het overleg is ook gesproken over het EK Voetbal in 2020 dat in Europa georganiseerd wordt. In Haarlemmermeer komt een perscentrum. BBC wil zich anderhalve maand met 40 personen vestigen in Haarlem, waarvoor de hotels gevraagd zijn prijzen aan te leveren.

Terrassenbeleid
Op dit moment is de status voor het terrassenbeleid op de Grote Markt dat er een vooronderzoek loopt. Uit dit onderzoek moet naar voren komen wat de noodzaak is van de herinrichting. Wanneer er noodzaak is, komt er een basisplan. Wij houden u hierover op de hoogte.

BIZ Haarlem
Vanaf 1 januari 2019 is de BIZ van kracht gegaan. Er wordt nu gewerkt aan het formaliseren van een aantal zaken. Op 23 januari is een bijeenkomst met een presentatie over de gang van zaken.

Op dinsdag 12 februari aanstaande om 10.00 uur vergadert uw bestuur weer. Heeft u onderwerpen voor onze bestuursvergadering? Laat het ons weten via haarlem@khn.nl

Heeft u de Facebook van KHN Haarlem al geliked? Zegt het voort!