Tijdens de Regio Inspiratie Bijeenkomst op 22 mei brachten de afdelingsbestuurders van Noord-Holland een bezoek aan de Botterwerf in Volendam.

Op deze locatie worden niet alleen oude Volendamse kotters gerestaureerd en in ere hersteld, maar er is ook een mooi grand café geopend. Op deze bijzondere plek mocht KHN Noord-Holland de regiovergadering houden.

Perspectief vanuit het landelijk bestuur

Speciaal voor deze regiovergadering sloten Marijke Vuik en Saskia Geraeds aan vanuit het landelijk bestuur. Marijke Vuik ontving van regiovoorzitter Rob Baltus een bos bloemen ter felicitatie van haar nieuwe functie als voorzitter van het landelijk bestuur van KHN.

Na een voorstelronde van alle aanwezigen vroeg de regiovoorzitter Marijke Vuik naar haar toekomstbeeld van KHN. Zij nam hierna het woord en gaf aan dat het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt voor KHN op dit moment de hoogste prioriteit heeft. Ze is optimistisch over het herstel van de sector, maar erkent ook de zorgen over de arbeidsmarkt en inflatie. Het is essentieel om samen te werken aan een betere toekomst voor de horeca.

Financieel gezien gaat het goed binnen de vereniging, maar er blijft het probleemdossier 'Rekenwerk' dat onlangs failliet is verklaard. Details kunnen momenteel niet worden verstrekt vanwege lopende onderzoeken en het toezicht van de curator.

Ledenraadsstukken

Vanuit de ledenraadstukken worden een aantal punten specifiek besproken:

  • Het wettelijk minimumloon zal per 1 januari 2024 worden gebaseerd op een werkweek van 36 uur in plaats van 38 uur. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw loonhuis/referentiefunctiestelsel.
  • Er is een voorstel om het maximum aantal decibellen te verlagen van 105 d(B)A naar 100 d(B)A. Diverse ondernemers vanuit de doelgroep ‘Nightlife’ hebben aangegeven dit als een bedreiging voor hun branche te zien omdat de ervaring van grote feesten echt anders wordt door de verlaging van dit geluidsniveau. Het devies is dan ook om te blijven strijden voor behoud van de 103 d(B)A norm.
  • Cybersecurity is ook een belangrijk onderwerp. Er wordt op 5 juni een gratis workshop georganiseerd in samenwerking met CyberVeilig WestFriesland en Platform Veilig Ondernemen Noord Holland. Ook leden vanuit de andere KHN afdelingen in Noord-Holland kunnen zich hier inschrijven voor deze workshop.

Overige updates

Verder zijn er updates over de Noord-Hollandse Horeca Beurs. Er wordt unaniem besloten om een aanvraag in te dienen bij KHN om deze beurs als een officiële regionale beurs te erkennen.

KHN informeert de ondernemers over lopende campagnes en tools gericht op de arbeidsmarkt, zoals "Werken in de horeca, verrassend veelzijdig!" en "Goed Werkgeven". De KHN-academie wordt ook aanbevolen als een betaalbaar middel om goed werkgeverschap te stimuleren

Tot slot doet KHN Noord-Holland een oproep voor een nieuwe penningmeester en twee nieuwe bestuursleden. Heb je hierin interesse dan kun je je regiomanagers benaderen voor meer informatie over deze functies.

Rondleiding op de Botterwerf

Na de regiovergadering kregen alle aanwezigen een film te zien over de historie van Volendam met aansluitend een rondleiding over de werf. In de hoogtijdagen telde de vloot ruim 200 kwakken waarvan er momenteel nog 4 in de haven van Volendam te bewonderen zijn. Hier zijn vrijwilligers van de Vereniging Behoud de Volendammer Botters constant druk met het onderhoud van deze bijzondere schepen. Dit doen zij samen met mensen vanuit Stichting Odion. Ten slotte kon iedereen genieten van een heerlijke lunch op het terras. KHN Noord-Holland bedankt de Botterwerf voor de gastvrijheid!

De uitgebreide notulen van deze regiovergadering kun je hier teruglezen. Deze informatie is alleen toegankelijk voor KHN-leden. Als lid kun je inloggen op Mijn KHN met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Inloggegevens vergeten? Op deze pagina kun je een nieuwe inlog aanvragen.

De volgende Regio Inspiratie Bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 september in Hoorn.