Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is er een motie aangenomen door de Tweede Kamer met het voorstel om het Wettelijke Minimum Loon met 1,7% extra te verhogen. Volgens ons is dit een heel slecht plan. Het jaagt de kosten voor horecaondernemers nog meer op, terwijl de groep waarvoor het bedoeld is er amper op vooruit zal gaan.

Lees in ons eerdere artikel waarom het verhogen van het WML een slecht idee is

Het demissionaire kabinet heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten ook geen voorstander te zijn van deze motie. Net als andere moties die zijn ingediend om bestaanszekerheid van burgers te versterken. De financiële dekking van het voorstel met betrekking tot het WML is volgens het kabinet ‘dun’. Daarnaast is het de vraag of de verhoging van het WML technisch wel per 1 januari 2024 kan worden doorgevoerd. Dit omdat de bijstand en AOW ook aan de hoogte van het WML zijn gekoppeld.

Hoe nu verder?

Deze week vinden in de Tweede Kamer de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van de begroting van het Ministerie van Financiën plaats, later volgt nog het Belastingplan.

De motie is dus aangenomen. Maar er is nog geen concreet voorstel voor aanpassing van de begroting ingediend. En dat voorstel moet ook nog door een meerderheid van de Tweede Kamer worden aangenomen. Tot die tijd zijn er nog momenten om te proberen de Tweede Kamer (althans een meerderheid) op andere gedachten te brengen. Daarom hebben we op maandag 2 oktober een brief gestuurd aan alle Tweede Kamerfracties.

De kernboodschappen van KHN aan de Tweede Kamer

De volgende punten hebben we benoemd in onze brief aan de Tweede Kamer:

  • De oproep aan de Tweede Kamer om bij de plannen voor aanpassing van de begroting óók rekening te houden met de bestaanszekerheid van (horeca)ondernemers.
  • De oproep om de motie om het WML met 1,7% te verhogen alsnog te heroverwegen. Of op z’n minst om de uitvoering van die motie niet eerder in te laten gaan dan met ingang van 1 januari 2025.

Ook op andere manieren laat KHN van zich horen over het plan om het WML extra te verhogen.

Hoge kosten en schulden dwingen steeds meer horecazaken tot sluiting | Economie | NU.nl