Op dinsdag 2 juli heeft het college de horecagebiedsplannen vastgesteld. Koninklijke Horeca Nederland heeft zich afgelopen maanden met succes uitgesproken tegen de trend om de terrastijden in diverse gebieden in Rotterdam te verlagen tot 23:00 uur. In een aantal gebieden zijn de terrastijden omgedraaid van de geplande 23.00 uur naar de reguliere tijden van 01.00/02.00 uur.

Iris Wulffraat, voorzitter KHN Rotterdam: “Met de nieuwe gebiedsplannen kunnen we weer vooruit. Er wordt ingezet op consolidatiebeleid, Rotterdam is qua horeca behoorlijk vol en daarnaast hebben we de toekomst van vele ondernemers veilig gesteld door minder ‘Verminderen’ in de plannen te krijgen. De ondernemers kunnen nu weer ondernemen, startend met hopelijk een goede zomer.”

Lobbysucces

In het horecagebiedsplan van het centrum stonden vijf locaties benoemd met de bestemming ‘verminderen met activiteit 8’. In het plan van 2017-2019 waren dat nog twee locaties. Om deze trend te stoppen heeft KHN ingesproken bij diverse gebiedscommissies en er zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren, raadsleden, wethouders en burgemeester Aboutaleb. Afgelopen week heeft KHN nogmaals brieven verstuurd naar alle wethouders en politiek adviseurs om het college op het hart te drukken om niet in te zetten op verminderingsbeleid. Met succes, in het definitieve gebiedsplan staan nog maar drie gebieden aangewezen in plaats van de eerder geplande vijf.

Iris Wulffraat: “Het proces rond de horecagebiedsplannen blijft belangrijk voor ondernemers. Het heeft veel invloed op de toekomst van je bedrijf. Ondernemers onderschatten dit nog wel eens, vanuit KHN blijven we er attent op en stimuleren we ondernemers om zelf ook invloed uit te oefenen. Alleen samen krijgen we zaken voor elkaar.”

3e variant nachtvergunning

KHN heeft de toezegging gekregen dat richting de horecanota 2022-2026 de mogelijkheid voor een nieuwe sluitingstijd wordt onderzocht. Nu zijn er twee smaken, namelijk 01.00/02.00 of een 24-uurs vergunning. In samenspraak met KHN zal de gemeente Rotterdam gaan kijken of daar in de volgende horecanota een derde variant aan toegevoegd kan worden. Dit zal de ondernemers meer ondernemersvrijheid geven en kunnen we het nachtleven van Rotterdam behouden.

Ontwikkelingen Rotterdam

Naast de inzet op de horecagebiedsplannen blijft KHN Rotterdam zich inzetten op dossiers als terrastijden, de spanning tussen woningbouw en bestaande horeca, toerisme, evenementen en het vestigingsklimaat.

Heb je signalen die opgepakt dienen te worden door het bestuur? Mail deze naar rotterdam@khn.nl.