In een tijd waarin jij als ondernemer enorm op de proef wordt gesteld, is het belangrijk om te weten wat jouw mogelijkheden zijn. Het bestuur van KHN Zwolle & regio informeert jou graag over de lokale mogelijkheden.

Hoogstwaarschijnlijk ben jij inmiddels wel op de hoogte van de landelijke maatregelen en de compensatie die het Rijk daar tegenover zet, in de vorm van de NOW, TVL en belastinguitstel, maar ook lokaal zijn er mogelijkheden en daar willen wij jou graag op wijzen.

1. Vitale Doorstart

Op verzoek van het bestuur van KHN Zwolle & regio hebben de gemeente Zwolle, Regio Zwolle, ZwolleFonds, de ketenpartners, provincie Overijssel en Kennispoort eerder dit jaar een vervolg gegeven aan het (huur)convenant, wat vorig jaar juni getekend is, en geven ze horeca- en retailondernemers daarbij een steuntje in de rug bij hun bedrijfsvoering na de lockdown.

Via het traject Vitale doorstart krijgen horeca- en retailondernemers concrete adviezen over het gezond voortzetten of verantwoord afwikkelen van hun bedrijf, door regionale en landelijke experts . Ook nu we weer in een lockdown zitten is dit niet geheel onbelangrijk.

Het convenant heeft in de praktijk zijn nut bewezen. De adviezen, op kosten van de partners die dit faciliteren, zijn echt bedoeld voor de ondernemer. Partners van dit convenant krijgen hier dus geen inzage in.

Traject Vitale Doorstart
Ondernemers die belang hebben bij het traject, kunnen zich hiervoor aanmelden bij de Regio Zwolle Brigade. Hier werken experts met een achtergrond vanuit MKB Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle, Kennispoort en Werkgeverservicepunt.

De eerste stap bestaat uit een gesprek tussen de ondernemer en de expert van de Regio Zwolle Brigade. Het doel van dit gesprek is om samen inzicht en overzicht te krijgen van de problematiek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het concept, de organisatie en de financiën. Na deze eerste analyse krijgt de ondernemer concrete adviezen en handreikingen over maatregelen die nodig zijn om het bedrijf op een gezonde wijze te kunnen voortzetten of verantwoord te kunnen afwikkelen.

Wanneer ondernemer en expert samen vinden dat op onderdelen diepgaander advies of hulp nodig is, kan een landelijk erkende adviesorganisatie worden ingezet. Ook deze kosten hoeft de ondernemer niet zelf te betalen.

Aanmelden
Ondernemers kunnen zich tot uiterlijk eind 2022 aanmelden voor dit traject. Deelname is gratis. Let op: er zit een maximum aan het beschikbare budget voor de diepgaander adviezen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanmelden kan via het contactformulier van 'Samen uit de crisis regio Zwolle' of het sturen van een e-mail naar contact@samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Ondernemers worden binnen 24 uur gebeld voor het maken van een afspraak.

2. Uitlenen van personeel via banenpool Regio Zwolle Brigade

In de horeca zitten mensen thuis, terwijl andere sectoren, zoals de zorg, soms handen tekortkomen. In de Regio Zwolle matchen we organisaties die kampen met over- of onderbezetting. Eind vorig jaar deden we dit al m.b.v. het ‘Samen door de Crisis’ platform, waarbij we horecamedewerkers uit konden lenen aan de zorg, maar dit jaar gaan we een stapje verder.

KHN bestuurder, Dennis Kaatman en zijn compagnon, Elroy Modderman, zijn een samenwerking aangegaan met Regio Zwolle Brigade, die twee jaar geleden in het leven is geroepen om ondernemers in Zwolle door de coronacrisis heen te helpen.

Al meer dan honderd horecamedewerkers zijn via de banenpool van Regio Zwolle Brigade aan een tijdelijke baan geholpen, van klantenservicemedewerker bij Cycloon tot in het magazijn bij Transferro, maar ook de kinderopvang organisatie Partou, met maar liefst 900 vestigingen in het hele land, en Zorgorganisatie, Carinova, hebben zich reeds bij KHN gemeld. Ondernemers die gebruik maken van de mogelijkheden om tijdelijk personeel elders te detacheren, ervaren dat dit financieel de moeite waard is. Hoewel je iets inlevert op de hulp via TVL en NOW, is de opbrengst wezenlijk hoger.

Wil jij er ook voor zorgen dat jouw personeel niet ‘op de bank’ zit? Neem dan vrijblijvend contact op met KHN bestuurslid, Dennis Kaatman, via dennis@hetvliegendeplaard.nl of telefoonnummer: 06 28 97 14 83.

3. Huurkorting

Tot op de dag van vandaag horen we dat er nog huurders zijn die geen afspraken hebben gemaakt met hun verhuurder.

KHN Advocaten & Juristen (voorheen KHN Maatwerk) heeft verschillende rechtszaken omtrent het onderwerp huren lopen, waarvan veel in het voordeel van de huurder geëindigd zijn. Allicht wil dat niet zeggen dat jouw situatie op een rechtszaak uitloopt maar mocht dit het geval zijn dan weet je een beetje wat je kan verwachten.

Ook lokale ketenpartner, Gerrit Jansen van Jansen Vastgoed in Zwolle, heeft zich vrijblijvend beschikbaar gesteld om jou of jouw horeca collega’s te adviseren m.b.v. huurkwesties. Je kunt hem bereiken via gerrit@jansenvastgoed.nl of 06 54 28 27 27.

4. Gemeente Zwolle vergoedt controle op coronatoegangsbewijs (CTB)

Op 30 november jl. heeft de gemeente Zwolle bekendgemaakt gehoor te geven aan de oproep die we op 4 november jl., namens KHN Zwolle en regio, hebben gedaan.

In deze oproep hebben we de gemeente Zwolle gevraagd om vanuit de uitkering, die bedoeld is voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat verplicht is, ondernemers te compenseren voor de reeds gemaakt loon- en materiële kosten. Door op deze link te klikken zie je wat de reactie was van de gemeente Zwolle en hoe je deze vergoeding aan kunt vragen.

5. Bijzonder bijstand Zelfstandigen

We krijgen veel vragen waarom er geen terugkeer is van de afgeschafte TOZO (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers). De TOZO als zodanig is inderdaad afgeschaft maar is weer 'teruggekomen' als onderdeel van BBZ (Bijzonder Bijstand Zelfstandigen) waarbij de voorwaarden zijn versoepeld (zo geldt er geen vermogenstoets). Lees voor meer informatie het artikel van de Rijkshoverheid Bbz biedt een alternatief voor de Tozo en ga voor het aanvragen van deze regeling in jouw gemeente naar Regioneel bureau zelfstandigen.

Tot slot willen wij jou nog even wijzen op alle voordelen waar jij als lid van KHN aanspraak kunt doen, denk aan het gratis subsidieloket, voordelig betalingsverkeer, verzekeringen etc. Ga voor al deze voordelen naar KHN Profiteer van gunstige prijzen en voorwaarden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens