Welke steunmaatregelen zijn er voor jou?

De overheid heeft inmiddels meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten en vaste lasten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. KHN heeft de meest belangrijke regelingen voor jou op een rijtje gezet.

Kijk voor meer informatie over het totaaloverzicht van het steun- en herstelpakket. Daar vind je alles over de verschillende regelingen.

KHN verwijst ook naar het Time-out arrangement: Time-out-arrangement (TOA) | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl. Het TOA gaat ondernemers met dienstverlening helpen bij het gebruik maken van deze wet voor een schuldenakkoord en pakt knelpunten aan die ondernemers daarbij tegenkomen.

NOW: Hoe en wanneer kan ik de NOW aanvragen?

Je kunt de NOW aanvragen via de website van het UWV.

Informatie vanuit de Rijksoverheid: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) |

TVL: Hoe en wanneer kan ik de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb) aanvragen?

Aanvragen van de verlengde TVL-regeling? Kijk op Rvo.nl voor de TVL-regels en TVL-aanvragen.

Informatie vanuit de Rijksoverheid: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo is er om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) een inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021.

Hoe en wanneer kan ik de Tozo aanvragen?

Aanvragen doe je bij je woongemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. Kijk voor meer informatie over deTijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl.

TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

De TONK is er om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of uitkeringen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je in de meeste gevallen niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. Ook als je TOZO ontvangt, kun je in aanmerking voor de TONK komen.

Hoe en wanneer kan ik de TONK aanvragen?

Je kunt naar verwachting vanaf half maart 2021 TONK aanvragen bij jouw woongemeente. Kijk voor meer informatie over de TONK-regeling op de site van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen

Belastinguitstel en soepele betalingsregeling

De Belastingdienst heeft verschillende regelingen om de administratieve en financiële lasten voor jou als ondernemer te verlichten. De tijdelijke maatregelen zijn onder meer gericht op uitstel van betaling van bijvoorbeeld inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen nu 5 jaar de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 terug te betalen. Ook voor nieuwe aanslagen kan uitstel worden gevraagd.

Hoe en wanneer kan ik belastinguitstel aanvragen?

Via de site van de Belastingdienst kun je jouw aanvraag voor uitstel indienen. Kijk voor meer informatie over het uitstel van betaling van belastingen op de site van de Rijksoverheid. Corona-uitstel kan tot 1 juli 2021, lees op de informatie van de Rijksoverheid hoe verder. Zoals het starten van afbetalen van uitgestelde betalingen, vanaf oktober 2022 over maximaal 60 maanden

Tips

eHerkenning

Met eHerkenning sneller, veiliger en eenvoudiger jouw aanvragen in orde maken. Vraag nu eHerkenning aan via Z login: Gegarandeerd goedkoopste eHerkenning voor KHN-leden.

KHN Subsidieloket: Vind een geschikte subsidie voor jou

Er zijn duizenden lokale, regionale, nationale en Europese ondersteuningsmogelijkheden. Maar hoe vind je een subsidie die geschikt is voor jouw horecabedrijf? Om je daarbij te helpen heeft KHN samen met Vindsubsidies een subsidieloket ontwikkeld waarin je gratis kunt zoeken naar relevante subsidies. Kijk op khn.nl/subsidieloket voor meer informatie.

Makkelijk en snel steun aanvragen met EHerkenning

Makkelijk en snel steun aanvragen met EHerkenning