Elke twee weken, of vaker indien nodig, vindt er een video-meeting plaats met het bestuur van KHN Velsen, de burgemeester en wethouder Verwoort. Tijdens het laatste overleg van 15 april kwamen de volgende zaken aan de orde

Het college heeft voor bedrijven voor de korte termijn een aantal maatregelen genomen. De belangrijkste is dat men uitstel krijgt van betalen van belasting en indien relevant huur/pacht van gemeentelijke grond of vastgoed. Een directe korting of kwijtschelding kan de gemeente nog niet geven. De middelen zijn beperkt en voor mogelijke verdere maatregelen is het belangrijk om maatwerk te geven. Het streven is hier eind mei meer over te kunnen zeggen.

Het college heeft deelname aan de gezamenlijke lobby vanuit de kustgemeenten, inzake de NOW-regeling voor seizoen sectoren, in gang gezet. Dit is 14 april in het college besproken. De verwachting is dat het Rijk hier met een passende oplossing gaat komen.

Voor alle horeca geldt dat er goed moet worden nagedacht hoe na 28 april open te gaan. KHN Velsen heeft moeite met de term 1,5 meter economie omdat dit voor veel bedrijven heel moeilijk in de praktijk te brengen is en te handhaven. Het gaat wat betreft KHN uiteindelijk om een veilige onderneming waarbij de verantwoordelijkheid voor personeel en gast ligt bij de ondernemer. Het wordt heel moeilijk voor horecabedrijven om op deze wijze uit de kosten te komen.

De verwachting is dat versoepeling van de maatregelen stapsgewijs zal gaan en dat afstand houden voorlopig nog zal blijven. De horeca is een contactsector. Het is de vraag hoe lang dit in stand gehouden kan worden. Ondanks de NOW regeling gaan bedrijven na 1 of 2 maanden het toch niet redden. De burgemeester benadrukt dat het van belang is dat we met zijn allen op creatieve wijze de rationele lockdown in stand houden. Voor een goed functionerende 1,5 meter economie is het ook van belang dat de inwoners zich blijvend aan de maatregelen en voorschriften houden. De komende periode wordt de handhavingscapaciteit verhoogd en wordt in huis-aan-huisbladen gecommuniceerd dat er strenger wordt beboet. Er zijn voor de meivakantie scenario’s uitgewerkt om de handhaving nog meer kracht bij te zetten.

De burgemeester is toegetreden tot de evenementencommissie van politiedistrict Noord-Holland. Hier wordt bekeken of er vanaf 1 juni een nieuwe evenementenkalender gemaakt kan worden. Elk evenement zal opnieuw beoordeeld moeten worden waarbij organisatoren opnieuw moeten aangeven hoe zij het evenement willen inrichten. Evenementen die al voorbij zijn kunnen niet meer in aanmerking komen.

Het is voor de sector afwachten wat de persconferentie van 21 april gaat brengen. Dit is ook een goede aanleiding om weer met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt afgesproken dat het overleg van 30 april een week naar voren wordt gehaald, naar donderdag 23 april.

Lees hier het hele verslag.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens