Op woensdag 22 april jl. vond het wekelijks debat over de corona-ontwikkelingen plaats in de Tweede Kamer. Alle partijen zijn het er over eens dat er een tweede steunpakket aan maatregelen moet komen. De VVD riep het kabinet concreet op in gesprek te gaan met de horeca en pleitte voor een apart plan voor de horeca. Premier Rutte zegde toe met de horeca om de tafel te gaan zitten om de steunmaatregelen te bespreken. Hij sluit daarbij niet uit dat dit gesprek zal leiden tot een specifiek sectorpakket. KHN heeft concrete ideeën voor een verbeterd steunpakket en deelt deze graag zo snel mogelijk met het kabinet.

Weinig ruimte voor snelle opening eet- en drinkgelegenheden

De toezegging van Rutte om de steunmaatregelen met de horecasector verder te bespreken was positief. Zeker als we kunnen komen tot een specifiek sectorplan. Wilders diende tijdens het debat een motie in waarin hij het kabinet vroeg om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de horeca zo snel mogelijk weer open te krijgen, bijvoorbeeld via pilots. Deze motie had geen meerderheid in de Kamer. Rutte was van mening dat als de cafés weer open gaan, er meer mensen op straat komen en dat dat negatieve gevolgen kan hebben voor de verspreiding van het virus. Ook benadrukte hij dat de ziekenhuizen nog steeds overbelast zijn. Hiermee temperde hij de verwachtingen voor een snelle opening van de horeca.

Een indruk van het wekelijkse coronadebat in de Tweede Kamer: Klaas Dijkhoff (VVD) en Geert Wilders (PVV) in gesprek over de sluiting van de horeca.

Steunpakket 2.0

Alle partijen in de Tweede Kamer zijn het erover eens dat er een tweede steunpakket moet komen. In zijn reactie gaf Rutte aan dat de huidige NOW-regeling, vanwege juridische redenen, niet meer te veranderen is, maar dat het kabinet bezig is met een steunpakket 2.0 voor de periode vanaf eind mei. Een gezamenlijke motie van de VVD en PvdA om daarbij goed te onderzoeken in hoeverre bedrijven in het MKB aanvullende steun behoeven, is door de gehele Kamer ondersteund. Ook is er een meerderheid in de Kamer om aan dit steunpakket extra voorwaarden te stellen, met name voor grote bedrijven. Denk hierbij aan een verbod om dividend uit te keren, aandelen op te kopen of bonussen te betalen.

Rutte: ‘Ondernemers zijn bij mij top-of-mind’
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag was KHN, net als veel horecaondernemers, verbaasd en teleurgesteld over de weinige aandacht voor sectoren die zwaar worden getroffen door de overheidsmaatregelen. Tijdens het debat kwam Rutte terug op dit verwijt en gaf hij ruiterlijk toe dat hij hier meer over had kunnen zeggen. Hij benadrukte dat het hele kabinet zich realiseert dat de schade voor ondernemers van sectoren die nu niet open kunnen, waaronder de horeca, enorm is. En dat, hoewel er veel creativiteit te zien is omtrent afhaal en bezorging, dit natuurlijk geen alternatief is voor de normale omzet van deze bedrijven.

KHN wordt gehoord in Den Haag
Ook buiten het wekelijkse coronadebat komen de lobbypunten van KHN aan bod in de Tweede Kamer.

Zo stelde Von Martels (CDA), woordvoerder Toerisme en Recreatie, aan het begin van deze week in een schriftelijk overleg over toerisme de 1,5 meter-economie voor de horeca aan de orde. Hij vroeg hoe de overheid ondersteuning kan bieden aan ondernemers die omwille van deze 1,5m maatregel nog steeds onvoldoende liquide blijken. Hij pleitte onder andere ook voor onderzoek via impactanalyses om inzichtelijk te krijgen tegen welke problemen horecaondernemers aanlopen.

En PvdA-Kamerlid Moorlag haalde in een overleg over het bedrijfsleven de berichtgeving van KHN aan, om staatssecretaris Keijzer te bevragen over de werkwijze van Booking.com en Expedia. De PvdA vindt dat overheid in gesprek moet gaan met de boekingssites over coulanceregelingen voor hotels die niet voldoende financiële draagkracht hebben om deze crisis te overleven.

Op al deze manieren zet KHN de druk erop bij de Haagse politiek om zoveel mogelijk steun te realiseren voor onze branche.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens