De gemeente heeft besloten de toelatingstijd met oud en nieuw te verruimen en heeft voor 2019 een aantal collectieve festiviteiten vastgesteld. 

Verruiming toelatingstijd tijdens Oud & Nieuw

De burgemeester heeft besloten dat horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning tijdens de jaarwisseling bezoekers mogen toelaten tot 04.00 uur in plaats van tot 01.00 uur. Deze verruiming is eenmalig en geldt alleen voor de nacht van maandag 31 december 2018 op dinsdag 1 januari 2019.

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor 2019 de Leidse Jazz-week (kroegentocht), de Koningsnacht en de Koningsdag en de viering van 2 en 3 oktober als collectieve festiviteit aan te wijzen.

Dit betekent dat op:

  • 23 januari van 16.00
  • 24 januari 01.00 uur
  • 26 april van 18.00
  • 27 april 01.00 uur
  • 27 april van 13.00
  • 27 april 23.59 uur
  • 2 oktober van 18.00
  • 3 oktober 02.00 uur en op 3 oktober van 13.00
  • 4 oktober 01.00 uur


een ander geluidniveau voor horeca- inrichtingen is vastgesteld. Dit betekent dat op genoemde tijden het geluidniveau, ten gevolge van muziekgeluid in de horeca-inrichting, binnen geluidgevoelige ruimten van geluidgevoelige gebouwen niet meer mag bedragen dan 55 dB(A) en op de gevel van geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 70 dB (A) en 82 dB(C).