Horeca Maatwerk beschikt over 3 gecertificeerde mediators die kunnen helpen bij een (dreigend) conflict. En met succes: in ruim 90% van de gevallen bereiken partijen die gebruik maken van Horeca Maatwerk Mediation een oplossing na een traject met 1 of 2 gesprekken. Geen ellenlange, kostbare procedure dus, maar een ├ęchte oplossing op korte termijn tegen lagere kosten.

Bij arbeidsmediation ligt de oplossing lang niet altijd in een ontslag, maar juist in het maken van werkafspraken of het weer op gang brengen van de communicatie; mediation mét behoud van de arbeidsrelatie. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is dat essentieel.

Conflict of ziekmelding voorkomen

Maar ook zonder een (dreigend) conflict kan er aanleiding zijn voor een gesprek met hulp van een derde, neutrale en onafhankelijke partij. In de praktijk zien we dat gespreksvoering in een vroeg stadium het escaleren van een conflict of zelfs een ziekmelding, kan voorkomen.

Mediation helpt ook bij geschil met verhuurder of zakenpartner

Mediation nodig op een ander vlak, bijvoorbeeld bij geschillen met omwonenden over overlast, een verschil van inzicht met uw verhuurder of in de samenwerking met uw zakenpartner? Ook daarbij kan Horeca Maatwerk Mediation helpen. Meer informatie? Kijk op horeca-maatwerk.nl/juridischadvies/mediation.