Het btw-tarief van zes procent is per 1 januari verhoogd naar negen procent. Uit een poll van KHN onder haar leden blijkt dat 72 procent van de horecaondernemers de hogere btw direct doorbelast aan de gasten. Slechts 5 procent geeft aan dit niet te doen. En 23 procent zegt een gedeelte door te belasten.

Horecaondernemers geven aan dat ze de prijzen wel moeten verhogen, omdat ze het anders uit eigen zak moeten betalen. De marges zijn klein, want de concurrentie is groot.

Nog meer kosten

Niet alleen is de btw verhoogd. Ook de bierprijzen en de energietarieven zijn sinds 1 januari 2019 fors gestegen. En door het grote personeelstekort maken horecaondernemers extra kosten door de inhuur van zzp'ers. Nog los van de hogere kosten die de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt. Een wet die nu in de Tweede Kamer ligt en waar KHN zich tegen verzet.

Omzetverlies van 456 miljoen euro

Onderzoeksbureau Panteia berekende dat de verhoging van het btw-tarief in de gastvrijheidssector (en dus met name de horeca) een omzetverlies van 456 miljoen euro zou betekenen. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: "Het kabinet vertelt steeds dat de hogere btw voor een deel wordt gecompenseerd door lagere inkomstenbelasting en lagere vennootschapsbelasting. Maar die belastingverlagingen gaan pas in vanaf 2020 en later, terwijl de btw-verhoging al vanaf 2019 moet worden doorgevoerd. Daar heeft een ondernemer nu dus niks aan."