We hebben veel nieuws om met jullie te delen, daarom gesplitst in drie delen: 1.Koffie-uurtje 2.Overleg wethouder van Rooijen 3.Wat mag er vanaf 1 juni?

'Koffieuurtje’ neem je eigen koffie mee..
Dinsdag 12 mei om 11 uur hebben we een digitaal koffieuurtje ingepland, zodat we even met elkaar kunnen sparren en waar je vragen kan stellen. Het hele bestuur van KHN Meierijstad is hierbij aanwezig. Je kunt inloggen bij het koffieuurtje door op deze link te klikken.

Dat kan met je laptop, tablet of telefoon. Als je de link hebt aangeklikt, dan druk je op Zoom openen en dan kom je automatisch in de meeting. We hopen jullie daar allemaal even te zien!

Kun je niet naar de meeting, maar wil je wel op de hoogte blijven van lokale ontwikkelingen? Robert van den Brand beheert een groepsapp in Schijndel (06-51183800), Jaap van Fellows&Friends (06-51197031) doet dit voor Veghel, en Marco van de Vresselse Hut voor Sint-Oedenrode (06-22528839). Je kunt je bij hen aanmelden voor de groepsapp.

Overleg wethouder van Rooijen
Wij hebben afgelopen donderdag een overleg gehad met wethouder van Rooijen, Otto Sanders en Saskia Maltha. Tijdens dit gesprek hebben we het voornamelijk gehad over de uitbreiding van terrassen voor komende periode. Ze willen graag met ons meedenken over de praktische invulling hiervan. We hebben al de nodige input geleverd, deze wordt aanstaande dinsdag besproken in het college van B&W. Woensdag of donderdag hopen we meer concrete informatie te hebben waar de terrassen aan moeten voldoen. Zodra we deze info hebben, gaan we aan jullie vragen of je wilt intekenen (gewoon een schetsje) hoe jouw terras er volgens jou uit moet komen te zien, rekening houdend met de richtlijnen. We willen graag één document kunnen toesturen waar draagvlak voor is bij ondernemers en andere belanghebbenden. Ga dus alvast in gesprek met je buren/winkeliers e.d. om te peilen hoe ver je kunt gaan met je terras. Je kunt ook alvast met andere horecaondernemers overleggen of er behoefte is aan samenwerking, hoe je de openbare ruimte in kan delen, etc. Er volgt zsm meer concrete info.

Verder hebben we gesproken over uitstel en/of kwijtschelding van lokale belastingen. Hier is nog geen besluit over genomen, maar we blijven ons inzetten om dit voor elkaar te krijgen!

Wat mag er vanaf 1 juni?
Vanaf 1 juni mogen we weer gedeeltelijk open, MITS het coronavirus voldoende onder controle is. Maar wat zijn de voorwaarden? Wat mag er binnen? En wat zijn de regels op het terras? We gaan proberen een aantal van de meest gestelde vragen te beantwoorden.

Binnen
Restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni binnen maximaal 30 mensen ontvangen, inclusief personeel en ook onder voorwaarden. (Voor personeel in een andere ruimte is nog geen uitzondering gemaakt)

  1. Gasten moeten reserveren (dat kan ook bij binnenkomst, door na te vragen of er plek is en of de gasten gezond zijn)
  2. Uiteraard geldt de 1,5 meter afstand, vooralsnog óók bij mensen uit een huishouden (van mond-tot-mond)
  3. En vervolgens vindt ook hier aan de voorkant een controlegesprek plaats om in te kunnen schatten of er risico’s zijn.
  4. Als er binnen geen garantie op 1,5 meter afstand kan zijn, kunnen harde aanvullende maatregelen worden getroffen zoals het scheiden van looproutes of afscheiden van tafels door kunststof, etc.
  5. Voor binnen is er geen eis om aan tafel te zitten. Dat ligt bij restaurants voor de hand. Voor cafés is zitten aan de bar of aan statafels geen belemmering, mits reserveren, triage, hygiëne en 1,5 meter afstand.
  6. Heb je meerdere ruimtes binnen je bedrijf die compleet van elkaar gescheiden kunnen worden, dus aparte ingangen, aparte toiletten e.d., dan lijkt het er op dat je voor elke afzonderlijke ruimte 30 personen mag toelaten. Verder gelden per locatie dezelfde restricties zoals reserveren, triage bij binnenkomsten en maximum aantal personen en 1,5 meter afstand.

Vanzelfsprekend werkt KHN verder aan een protocol dat deze regels ook praktisch werkbaar maakt, zoals de vraag naar bedienen aan tafel.

Er komt uiterlijk volgende week uitsluitsel vanuit de verschillende ministeries.

Buiten
Per 1 juni mogen ook de terrassen weer open onder twee voorwaarden:

  1. Iedereen zit aan een tafeltje en
  2. Mensen (gasten en personeel) houden 1,5 meter afstand van elkaar
  3. Het terras is niet aan reserveren gebonden
  4. Mensen op het terras kunnen niet naar binnen zonder triage (vragen en check naar klachten) en 1,5 meter afstand, mits het aantal van 30 personen binnen niet wordt overschreden (toezicht!)

De 1,5 meter geldt voor iedereen, dus ook voor personeel. Hoe groter het terras hoe meer mensen, maar niet meer per vierkante meter. Voor het terras blijven verder de regels van de gemeente van toepassing. Die kunnen in overleg tussen de KHN-afdeling en de gemeente worden aangepast.

Ook hier zoekt KHN via het protocol naar een praktisch werkbaar handvat. Daarover volgt uiterlijk volgende week uitsluitsel vanuit de verschillende ministeries.

Ook zal volgende week duidelijk worden hoe met het vervolg op de tijdelijke steunmaatregelen wordt om gegaan. KHN heeft daarvoor een noodplan ingediend.

De ondernemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de regels op zijn locatie(s). Hij mag de gast die zich niet aan de regels houdt de toegang ontzeggen of verwijderen. Daarom is het noodzakelijk de regels kenbaar te maken en het eigen toezicht te organiseren. KHN zal het protocol met posters e.d. ondersteunen die ook voor alle leden beschikbaar worden. Daarnaast kan de gemeente of politie handhaven, boetes uitdelen of tot sluiting overgaan.

In zijn algemeenheid geldt dat voor de vragen naar meer of anders toestaan dan uit de Kamerbrief blijkt, als antwoord hebben: dat kan helaas nog niet!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens