Nog net voordat het zomerreces aanstaande vrijdag ingaat, vond er in de Tweede Kamer een tweeminutendebat plaats over coronasteun. Tweede Kamerlid Thierry Aartsen van de VVD diende een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen de terugbetalingstermijn van belastingschulden te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP en de PVV steunen deze motie. Daardoor weten we nu al dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer hierachter staat en de motie dus donderdag zal worden aangenomen.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Op dinsdag 5 juli vond er een tweeminutendebat plaats over coronasteun.
  • Er werd een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen de terugbetalingstermijn van de belastingschuld voor levensvatbare bedrijven op verzoek te verlengen van 5 naar 7 jaar.
  • Deze motie volgde mede op een mail van KHN aan de EZK-woordvoerders met het verzoek deze motie in te dienen of te steunen.

Vervolg op commissiedebat 12 mei

Het tweeminutendebat was aangevraagd naar aanleiding van het commissiedebat over coronasteun, dat plaatsvond op 12 mei. Tijdens een tweeminutendebat krijgen Kamerleden de mogelijkheid om moties in te dienen. Iets wat tijdens een commissiedebat niet kan. Tijdens het debat van 12 mei heeft het kabinet toegezegd te gaan kijken naar extra mogelijkheden rondom de coronabelastingschulden. Staatssecretaris Van Rij is daar namens het kabinet afgelopen vrijdag in een Kamerbrief op terug gekomen.

Brief Kabinet over coronabelastingschulden teleurstellend

De brief van staatssecretaris Van Rij is ronduit teleurstellend. Er is weinig bereidheid bij het kabinet om te zoeken naar échte maatwerkoplossingen. Er komt wel wat meer flexibiliteit in de aflossing van de belastingschuld. Zo wordt het mogelijk om af te lossen per kwartaal, in plaats van per maand, en komt er de mogelijkheid tot een incidentele betaalpauze. Daarnaast wordt het fiscale saneringsbeleid zodanig aangepast dat TVL- en NOW-schulden geen belemmering voor een saneringsakkoord zijn. Dit zijn op zich welkome aanpassingen, maar ze lossen het échte probleem niet op. Namelijk dat er een groep levensvatbare bedrijven is waarvoor de aflossingslast straks te hoog zal zijn.

Verleng terugbetaling belastingschuld van 5 naar 7 jaar voor levensvatbare bedrijven

Het is belangrijk dat er in ieder geval een verlenging komt van de termijn om belastingschulden terug te betalen. Daarom hebben we namens onze leden opgeroepen om levensvatbare bedrijven de mogelijkheid te geven hun belastingschuld binnen zeven jaar terug te betalen, in plaats van binnen vijf jaar. We hebben de EZK-woordvoerders op 4 juli een mail gestuurd. Hierin doen we het concrete verzoek om een motie in te dienen óf te steunen die het kabinet oproept om verlenging van de terugbetalingstermijn van de belastingschuld mogelijk te maken met toepassing van een lichte levensvatbaarheidstoets.

Motie van VVD

Die oproep is opgepakt door de VVD. Tweede Kamerlid Thierry Aartsen diende een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen de terugbetalingstermijn van belastingschulden voor levensvatbare bedrijven op verzoek te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP en de PVV steunen deze motie. Daardoor weten we nu al dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer hierachter staat en de motie dus donderdag zal worden aangenomen.

Goed nieuws voor levensvatbare bedrijven met een belastingschuld. Het verlicht de aflossingsdruk en geeft daarmee meer ruimte om te kunnen blijven ondernemen. Dit vergroot dus de overlevingskansen voor bedrijven met coronaschulden.

Bekijk onze lobbyvideo
In dit artikel heb je een voorbeeld kunnen zien van het werk van onze lobbyisten. Meer weten over hoe dat lobbyen in de praktijk gaat? Bekijk dan onze lobbyvideo.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens