De provincie Limburg stelt subsidiegelden voor (kleine) poppodia en muziekcafe's beschikbaar. 

Door gewijzigde drank- en horecawetten, strengere geluidsnormen en gemeentelijke bezuinigingen dreigen meer en meer kleinere popfestivals en concerten in de provincie te verdwijnen. Subsidie- en fondswerving is voor veel kleine en vaak op vrijwilligersbasis georganiseerde initiatieven te complex en wordt om die reden vaak nagelaten. Ondanks dat deze organisaties meestal wel goed in staat zijn om (lokale) sponsors aan zich te binden, krijgen ze vaak hun begroting niet dekkend. Dat maakt het programmeren van livemuziek (te) risicovol. Een verschraling van de Limburgse popcultuur is hiervan een gevolg, terwijl juist kleinere initiatieven met een beperkt bedrag ter ondersteuning hun festival of concert al kunnen realiseren.

Ook jij als horecaondernemer kunt gebruik maken van deze regeling. Op deze webpagina lees je alles over de mogelijkheden en de wijze waarop je een aanvraag in kunt dienen.

Vragen?
Mocht je nog niet vaker met dit (subsidie-)bijltje gehakt hebben of anderszins vragen hebben, neem dan gerust contact op met jouw KHN regiomanager.
Deze kan je dan eventueel in contact met de mensen van Poppodium Grenswerk. Grenswerk kan zelf geen gebruik maken van deze regeling, maar ondersteunt ook graag andere initiatieven op muziekgebied en heeft aangeboden om horecaondernemers kosteloos te helpen om de muziekscene in Limburg levendig te houden.