Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat jij ook in 2022 gebruik kunt blijven maken van grotere terrassen. Wil jij hier ook gebruik van maken? Reageer dan via de mail voor maandag 17 januari aanstaande.

De gemeente Schiedam heeft het bestuur van KHN Schiedam gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Beste horecaondernemer,

Allereerst de beste wensen voor 2022. Wij hopen dat dit een beter jaar wordt.

Het kabinet heeft helaas weer besloten tot striktere maatregelen om de covid-19-pandemie tegen te gaan. Dat is voor iedereen een tegenslag, die (opnieuw) tot veel onzekerheid leidt. Wij hopen dan ook dat er snel perspectief wordt geboden aan u als horecaondernemer.

De burgemeester en wethouders hebben besloten de ‘Nadere regels Covid-19 terras’ te verlengen tot en met 31 december 2022.

Nadere regels Covid-19 terras

Op 21 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de ‘Nadere regels Covid-19 terrassen’ te verlengen tot en met 31 december 2022. Dat betekent dat u gebruik kunt blijven maken van de grotere terrassen die u in mei 2020 heeft gemeld. Indien u hiervan gebruik wilt blijven maken, dan kunt u dit met een e-mail aan ons melden. Onderaan deze brief leest u welke informatie wij van u nodig hebben.

Heeft u gebruik gemaakt van een terras dat voor het pand van een ander staat, dan moet u naast de e-mail ook nog een bevestiging van de pandeigenaar bijvoegen, waarin de pandeigenaar aangeeft ermee akkoord te gaan dat u uw terras ook in 2022 voor zijn/haar pand plaatst.

De reeds verleende instemmingen worden onder dezelfde voorschriften geacht te zijn verleend tot 31 december 2022, mits de burgemeester niet binnen zeven dagen heeft laten weten de instemming in te trekken om redenen van openbare orde, veiligheid, de woon- en leefsituatie of het gebruik, beheer en onderhoud van de openbare weg.

Terrasmeubilair

Op het (vergrote) terras mag u het terrasmeubilair gebruiken dat is vermeld in de aan u verleende exploitatievergunning. Ander terrasmeubilair, zoals terrasschermen, plantenbakken, mag u alleen plaatsen na toestemming van de gemeente Schiedam, team Veiligheid & Crisisbeheersing.

Aanvragen verlenging groter terras

Om uw aanvraag goed en snel te kunnen verwerken, vragen wij u ons de volgende informatie per e-mail toe te sturen:

  • Naam en adres van uw horecagelegenheid
  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
  • Staat uw terras (gedeeltelijk) voor de deur van een ander pand? Stuur dan ook de schriftelijke ondertekende toestemming mee dat de eigenaar van dat pand u hiervoor opnieuw toestemming geeft.
  • Wilt u ander terrasmeubilair gebruiken dan is vermeld in de aan u verleende exploitatievergunning? Omschrijf het meubilair en voeg één of meer foto’s toe.

Stuur uw e-mail vóór maandag 17 januari naar horeca@schiedam.nl.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar horeca@schiedam.nl of een telefoonnotitie achterlaten bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Schiedam via 14 010.

Met vriendelijke groet,

Team Veiligheid & Crisisbeheersing

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens