Onlangs heeft de gemeente Amsterdam nadere regels voor de exploitatie van horecabedrijven met betrekking tot VIP-tafels gepubliceerd. De politie constateert dat VIP-tafels een aantrekkingskracht hebben op criminelen en ziet hierbij een aantal risico’s, zoals (excessief) geweld, rekrutering van jonge criminelen en witwassen.

Daarom moeten exploitanten van horecagelegenheden die VIP-tafels aanbieden (ook als dit incidenteel gebeurt) aan vanaf 1 januari 2019 extra voorwaarden voldoen.

KHN heeft enkele van haar leden gepolst over deze maatregelen. In veel van de voorgenomen regels kunnen clubeigenaren zich vinden. Ondernemers hebben, daarentegen, wél veel moeite met het verbod op chartale betalingen van VIP-tafels en flessen sterke drank. KHN Amsterdam heeft daarop een stevige juridische zienswijze ingediend en overweegt juridische stappen.

Wij vragen leden zich bij ons te melden indien ze gehandhaafd worden op dit beleid. U kunt dit doen bij uw regiomanager Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.