Maandag 26 september 2022 vond voor de vijfde keer de Nationale Toerisme Top plaats met als thema klimaatneutraal toerisme. Tijdens de Top werd het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd. Dit document maakt inzichtelijk wat er nodig is om de toeristische bestemming Nederland te verduurzamen en geeft richting aan concrete acties en samenwerkingen op weg naar een CO2 neutrale sector. Ons LB-lid Saskia Geraeds nam namens KHN deel aan deze Toerisme Top.

Ruim 600 deelnemers uit de toeristische sector – overheden, ondernemers, kennisinstellingen, DMO’s en branches - kwamen bijeen op de Floriade in Almere om te praten over de weg naar klimaatneutraal toerisme. Deze top wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Gastvrij Nederland.

Meteoroloog Reinier van de Berg nam de aanwezigen mee in de urgentie van het klimaatprobleem voor Nederland en de rest van de wereld. Ook Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, was aanwezig. Zij gaf aan dat duurzaamheid het belangrijkste onderwerp is van deze generatie. Verder sprak zij over duurzaamheidsregelingen die beter moeten aan sluiten bij de ondernemer en gaf zij aan dat samenwerking essentieel is op dit onderwerp. Daarna deelden verschillende ondernemers hun ervaringen met duurzaam ondernemen.

LB-lid Saskia Geraeds aan het woord

In de ochtend was er een plenair panelgesprek waarin verschillende ondernemers aan het woord kwamen over de kansen en belemmeringen op de weg naar een duurzamere toekomst. Saskia Geraeds was een van die ondernemers.

De gastvrijheidssector is nog aan het bijkomen van corona. Hoewel de meeste horecabedrijven een goede zomer hebben gedraaid, moeten ze nog wel hun schulden afbetalen en hebben ze te maken met een personeelstekort. De toerist is grotendeels teruggekeerd maar het zakelijk toerisme zit bijvoorbeeld nog niet op het oude peil. En daar zijn nu de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis overheen gekomen. Saskia Geraeds: “Werkgevers -en ondernemerslasten zijn fors gestegen en daar staat geen reële compensatie en lastenverlichting voor ondernemers tegenover. En dat maakt dat de ruimte om te investeren in duurzaamheid voor veel toeristische bedrijven beperkt is, zelfs al zien ze noodzaak hiervan in. Maar elke stap op weg naar duurzaamheid is er een, ook al is het een kleine stap. Ons hotel is sinds kort Green key gecertificeerd en dat keurmerk geeft aan dat we de exploitatie duurzaam hebben ingericht.”

Financiële middelen, tijd en know how essentieel voor MKB

Ook in het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ komt terug dat gebrek aan financiële middelen, tijd en know how verduurzaming in het algemeen en klimaatneutraliteit in het bijzonder lastig maken. Maatwerkoplossingen die inspelen op individuele ondernemers en hun lokale context lijken het meest kansrijk. Een gebiedsgerichte benadering is wenselijk.

Tegelijkertijd is duurzaamheid de toekomst. In Europees en nationaal verband wordt hier heel sterk op gestuurd. Voor Minister Adriaansens is het een van haar speerpunten en als de sector zelf niet in actie komt, dan worden er buiten ons om beslissingen gemaakt. Dit koersdocument benadrukt dat we zullen doen wat we kunnen en tegelijk onze eigen keuzes blijven maken. Leiderschap en ambitie tonen dus, maar ook realistisch blijven.

Koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ inhoudelijk

De toeristische sector is zeer divers en complex. Hierdoor is het onmogelijk om één plan voor de hele sector neer te leggen. Daarom worden er in het koersdocument kansen en uitdagingen beschreven voor verschillende partijen op weg naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst van toerisme. Iedere partij bepaalt daarbij zelf zijn acties en timing.

Accommodaties en het recreatieaanbod

Het koersdocument besteedt ook aandacht aan accommodaties en het recreatieaanbod. Het verspreiden van informatie en kennis is van groot belang voor het klimaatneutraal krijgen van toeristische accommodaties. Bijvoorbeeld informatie over energiebesparende maatregelen, best practices en positieve businesscases en meer inzicht in de waarde van labelling en certificeringen.

Naast de verduurzaming van fysieke gebouwen, zijn er kansen ten aanzien van met name het beleid rondom voedsel en plastic. Diverse initiatieven en pilots, vaak als samenwerking tussen ondernemers en overheid, moeten de klimaatimpact van bijvoorbeeld voedsel verminderen.


Samenvatting Toerisme Top 2022

Bekijk de video hieronder voor een korte samenvatting van de Toerisme Top 2022:

Gerelateerde standpunten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens