Voorzitter Dineke Groot kijkt met wethouder Angelique Bootsman en Toeristisch Coördinator Maaike Steltenpool tevreden terug op 2023. Er zijn significante stappen gezet, waarbij de toevoeging van Maaike als schakel tussen de gemeente en de TOP van groot belang is gebleken.

TOP heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

De TOP heeft dit jaar ondernemersinitiatieven zoals de kerstverlichting in Oosthuizen en de wensboom op het Europaplein ondersteund. “Ook zijn zaken in gang gezet met werkgroepen voor bijvoorbeeld Verborgen Verhalen, De Dijk en Toeristisch Edam. “We zijn goed bezig en willen nog meer de omslag maken van praten naar doen”, zegt Dineke Groot. “We zijn dé gesprekpartner voor ondernemers in toerisme, horeca en culturele stichtingen in Edam, Volendam en de Zeevang. Én, we komen samen in actie, want samen maken we werk van toerisme.” > Lees het hier hele interview.

Vernieuwd! De TOP-nieuwsbrief

Vanaf nu ieder kwartaal: de nieuwsbrief van de TOP boordevol belangrijke updates over projecten, initiatieven en bijeenkomsten van de TOP.

Aanmelden voor de TOP-nieuwsbrief

Inspiratietrip naar Hanzestad Kampen

Toeristisch- en horecaondernemers, culturele stichtingen, VVV Edam-Volendam en Bureau Toerisme Laag Holland trokken 9 oktober samen met wethouder Angelique Bootsman (Economie en Toerisme) naar Hanzestad Kampen. Om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en te inspireren. Kampen is een goed voorbeeld hoe citymanagement en -marketing zijn vruchten afwerpt dankzij de samenwerking van diverse partijen. Een geslaagde dag vol bruikbare ins & outs over de aanpak in Kampen op toeristisch en economisch gebied. Alles valt en staat met vertrouwen in elkaar en commitment om samen aan het gezamenlijk belang te werken. Daar kunnen we iets mee!

Werkgroep Toeristisch Edam

De Werkgroep Toeristisch Edam neemt meer vorm aan en heeft in de laatste vergadering op 23 november een doelstelling geformuleerd:

Wij zijn een doegroep die op het vlak van Toerisme in de kern van Edam het verschil wil maken, verandering en verdieping in de product- en het aanbodontwikkeling middels concrete projecten. Met als doel het aantrekken van de waardevolle en meer dan tevreden bezoeker.

Voor 2024 heeft de werkgroep meerdere concrete projecten geïnitieerd, waaronder verbetering van de informatievoorziening, watertoegankelijkheid en promotie van het aanbod. In het eerste kwartaal worden de nieuwe toeristische plattegronden van Edam geleverd: een mooie samenwerking van de werkgroep inclusief Bureau Toerisme Laag Holland en VVV-medewerkers!
> Denk ook mee met Toeristisch Edam en kom naar de volgende vergadering op 15 februari.
Aanmelden kan rechtstreeks bij Dineke.

Verborgen verhalen

De vaart komt nu echt in het Verborgen Verhalen project, waarin de prachtige plekken in onze gemeente ‘beleefbaar’ worden gemaakt. De TOP werkt nauw samen met het Cultuurplatform en bureau Wij Doen Dingen om van de prachtige plekken in onze gemeente, magische plekken vol verhalen en belevenissen te maken. Begin 2024 wordt het dromendocument met concepten opgeleverd dat de basis vormt voor een online platform en een werkend Point of Interest in 2024. Een prachtig initiatief waarin toerisme en cultuur elkaar versterken!

Magische wenskerstboom siert het Europaplein

Onder het toeziend oog van enthousiaste scholieren onthulde wethouder Angelique Bootsman afgelopen woensdag de eerste wenskerstboom op het Europaplein in Volendam. Met een luid gejuich gaven de kinderen de aftrap voor een nieuwe kersttraditie; een gezamenlijk initiatief van de horeca met financiële ondersteuning van het TOP, hoofdsponsor Baltus en Restaurant Lotje Wine & Dine en Restaurant Le Pompadour.

De imposante 18 meter hoge boom is volgehangen met ballen met persoonlijke wensen van leerlingen uit groep 5 en 6 van tien basisscholen in Volendam. Initiatiefnemers Peter Bond en Jan Zwarthoed: “We krijgen hiermee een kijkje in de hoofden van de kinderen. Wat willen zij? Na de feestdagen bekijken we of er wensen bij zitten die we kunnen inwilligen. Er zitten er vast een paar bij die we kunnen realiseren.” Wij kijken uit naar volgend jaar, waarin we hopen dat andere delen van het centrum van Volendam ook aansluiten bij dit gezamenlijke initiatief.”

Pilot Informatiestand Kaasmarkt

Afgelopen zomer hebben het VVV en Bureau Toerisme Laag Holland als proef een kleine stand op de Kaasmarkt in Edam gezet. Medewerkers informeerden toeristen en deelden flyers van diverse organisaties en de Laag Holland plattegronden uit tijdens de Kaasmarkt op woensdag.

Met succes! Vooral de plattegronden met informatie over de kernen in meerdere talen werden gretig gebruikt door de bezoekers aan de Kaasmarkt. Het plan is om dit initiatief in 2024 voort te zetten met als aanvulling op de plattegronden een informatieve flyer met toeristische informatie over het complete aanbod in Edam met de boodschap: ‘Verleng je dagje uit in de gemeente Edam-Volendam’.

Even voorstellen: Maaike Steltenpool

Maaike Steltenpool is dit jaar bij de gemeente Edam-Volendam aangesteld als Toeristisch Coördinator. Maaike is de brug tussen de gemeente en de TOP. Maaike: “Een leefbaar en aantrekkelijk Edam-Volendam, voor bezoekers én bewoners. Die wens zie ik steeds terugkomen bij ondernemers, culturele organisaties en de gemeente. Mijn rol is om die twee werelden bij elkaar te brengen.” Maaike ziet veel kansen voor de gemeente Edam-Volendam: “Ik zie veel gedrevenheid en kennis bij de ondernemers en een gemeente die heel graag een verdiepende slag in toerisme wil maken. De bezoeker van de toekomst bezoekt graag onontdekte plekken met een puur en beleefbaar verhaal. Dit in combinatie met onze toeristische trekpleisters en de goeie ligging maakt deze regio heel leuk om voor te werken. Ik zie veel mogelijkheden om het bestaande aanbod te verdiepen, gebieden met elkaar te verbinden en vooral te vertellen.” > Heb je ideeën en denk je graag mee? Mail ons!

TOP Edam Volendam