Er is een stichting opgericht met een bestuur en wat middelen.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen uit Edam, Volendam en de Zeevang, de Koninkijke Horeca Nederland afdeling Edam-Volendam en de VVV. Een vertegenwoordiger van het Economisch Platform (EP) houdt de samenhang met de lange termijn planning en samenwerking van het EP in de gaten. Ook Cultuur en de belanghebbende inwoner wordt betrokken bij de plannen.

Belangrijke leidraad bij de uitvoeringsplanning zal bijvoorbeeld zijn de Toeristische Visie van de Gemeente Edam Volendam. Het ideeënprogramma behorend bij deze visie wordt ‘afgestoft’ en ook wordt gezocht naar nieuwe projecten.

Over de planning van deze projecten later meer als de door de gemeente ter beschikking gestelde middelen tot beschikking worden gesteld. Ook de deelnemende partijen hebben bijgedragen aan een eerste budget voor de stichting en per deelnemende partij wordt bekeken hoeveel er structureel bijgedragen kan worden, een voorwaarde van de Gemeente om structureel te financieren.

Hierbij een samenvatting van de laatste bespreking op donderdag 10 december 2020.

De Zeevang Ondernemers waren vertegenwoordigd en bespraken met het platform wat de mogelijkheden waren om mee te doen. Na afloop resulteerde dit in de toezegging dat een afvaardiging van Ondernemers Zeevang in het bestuur zitting zal nemen.

Zeevang Ondernemers ziet betrokkenheid bij het platform aangaande de plannen rondom de Molen van Etersheim, fietsroutes en dijkversterking, waarbij opgemerkt is dat ze niet zitten te wachten op bussen vol toeristenstromen.

Ook aanwezig deze vergadering, Marian Tol die namens het Economisch Platform onderzoekt hoe bedrijven in de gemeente beter kunnen samenwerken.

Hiertoe werkt ze aan een website waarop bedrijven en instellingen hun planning kunnen aangeven. Marjan Tol deed tevens enkele suggesties voor verbetering van de contacten met de toeristische bedrijven aan de Noordkant van de Dijk in Volendam.

Verder was aanwezig Thierry van der Weide, aangesteld als kwartiermaker voor het TOP. Hij heeft met alle deelnemende partijen gesproken en deed daarvan verslag.

Zowel van gemeentewege als van de kant van de verenigingen en instellingen was veel waardering voor de in gang gezette ontwikkelingen.

Zijn taak zit er nu vrijwel op en hij zal het stokje overdragen aan Wouter de Waal van het organisatiebureau ZKA die verdere doelen en planning met het bestuur zal ontwikkelen.

Tenslotte kwamen nog enkele voorbeelden van zaken die we op korte termijn willen aanpakken aan de orde en enkele toeristische wetenwaardigheden:

  • Betere bewegwijzering ook voor onder andere het uitgaansgebied en de winkelcentra;
  • Bereikbaarheid centrum van Edam voor watersport in de Edammer binnenstad door afstemming openingstijden sluis en bruggen;
  • Bruine Vloot haven Volendam. Er komt een plan voor de haven Volendam van wethouder Schütt waarbij ook de Edammer bruine vloot aandacht gegeven zal worden;
  • Klederdracht weer zichtbaar maken de horeca en winkels. Er wordt onderzocht hoe dit met een draagbaar ontwerp en met een kwinkslag naar de oude klederdracht en accenten van de oude klederdracht weer terug terug gebracht kan worden in het winkels, restaurants en cafés;
  • Ringen van Volendam: Het onder de aandacht brengen van de Stichting Ringen van Volendam: ondersteuning van topsporters uit onze gemeente die de potentie hebben om de (Para) Olympische Spelen te halen;
  • Ook is er gesproken over de aankleding van de openbare ruimte. De mogelijkheden en onmogelijkheden van dit onderwerp wordt onder andere opgepakt in de opdracht aan ZKA van Wouter de Waal.

Dit in het kort over de laatste vergadering.

Voor suggesties voor onze komende vergaderingen kan gemaild worden met de organisatie waar je lid van bent. Jouw vertegenwoordiger brengt dit dan in bij het TOP.

Rest ons nog iedereen een mooie kerst en een gezond 2021 te wensen met een productief toeristisch gehalte.

Namens het TOP
S.K. Slegt
Horeca Edam

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens