Onderstaand de meest recente noodverordening met uitleg over de nieuwe coronamaatregelen die gelden in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en een Q&A van de gemeente Amsterdam.

Hierbij de meest recente noodverordening met uitleg over de nieuwe coronamaatregelen die gelden in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en een Q&A van de gemeente Amsterdam. De vraag en antwoord omvat nog niet alle veelgestelde vragen die bij ons binnenkomen. Daar volgt later nog een aanvulling op.

Eén van de punten die nog niet duidelijk was en inmiddels wel, is of de gemeente Amsterdam het toestaat om alcohol te verstrekken in het restaurant of de bar aan hotelgasten na 20.00 uur. De rijksoverheid heeft inmiddels deze regel aangepast en helaas is het niet langer toegestaan om hotelgaten na 20.00 uur nog alcohol te verstrekken. Alcohol in de minibar is nog wel toegestaan.

Daarnaast zijn er vragen of je je bedrijf/zaalruimte mag verhuren aan derden voor activiteiten die nog wel zijn toegestaan, zoals fitness, yoga, kinderopvang, enz. Verstrekken van eten en drinken zal hierbij sowieso niet mogelijk zijn. We wachten nog op een antwoord. KHN heeft benadrukt dat dit mogelijk moet blijven, omdat dit past bij een verantwoord beleid in corona tijd.

Onderstaand de reactie en antwoorden van de gemeente op onze vragen
Allereerst is het goed dat ondernemers zich er van bewust moeten zijn dat de nieuwe noodverordening nieuwe tijden heeft geïntroduceerd voor afhalen en bezorgen. Horecazaken mogen alleen geopend zijn voor bezoekers die komen afhalen. Voor dat afhalen gelden een aantal regels (zie hieronder) en de maximale eindtijd van 01.00 uur. Die eindtijd geldt ook, anders dan voorheen, voor bezorgen. Afhalen van eten, drinken of producten voor consumptie binnen de inrichting zelf (dus binnen bioscoop, theater of sportaccommodatie) is niet toegestaan.

Hotels mogen nog zakelijke bijeenkomsten faciliteren, binnen de voorwaarden van de noodverordening. Zie verder hieronder.

Daarnaast ontstaat er soms onduidelijkheid over personeel dat in de zaak aan het eten of drinken is. Hoewel het begrijpelijk is dat personeel dat nodig is voor het afhalen en bezorgen ook iets moet eten, is het de bedoeling dat dit ofwel in de niet voor publiek toegankelijke delen van de zaak gebeurt of, als dat niet kan, zo veel mogelijk buiten het zicht gebeurt aan een duidelijk daarvoor aangeduide tafel.

Er zal nog nader worden gecommuniceerd over o.a. het regime voor alcoholverstrekking bij hotels en andersoortig gebruik van eet- en drinkgelegenheden. We zijn ons er van bewust dat de branche hoopt op een soepele interpretatie van de regels, maar er is nu echt sprake van een keerpunt in de maatregelen. Het is niet de bedoeling om toch zo veel mogelijk toe te staan, maar niet alleen naar de letter maar ook naar de geest van de maatregelen te handelen: beperken van contacten, verminderen van reisbewegingen en restrictief uitleggen van de uitzonderingen.

De vragen en antwoorden

Welke regels gelden er bij het geopend zijn voor afhaal voor gebruik elders dan ter plaatse?
Afhaal bij eet- en drinkgelegenheden is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Zitgelegenheid (stoelen, statafels, bankjes, etc.) dient verwijderd of onbruikbaar gemaakt te zijn;
 • Ook het terras dient weggehaald te zijn of volledig onbruikbaar gemaakt te zijn (dit geldt overigens ook buiten het geopend zijn voor afhaal om);
 • Tijdens het wachten op de bestelde etenswaren mag er geen gebruik worden gemaakt van aanwezige voorzieningen, zoals een speelautomaat of pooltafel;
 • Bezoekers voor afhaal mogen geen consumptie gebruiken tijdens het wachten op de bestelling (geen glas water, geen mandje kroepoek);
 • Het wordt bezoekers niet toegestaan de afgehaalde waren ter plaatse te nuttigen, ook niet in de directe omgeving;
 • Toiletten zijn niet beschikbaar voor bezoekers;
 • Er dienen maatregelen getroffen te zijn om bezoekers in staat te stellen 1,5 meter afstand van elkaar te houden bij het wachten (stippen op de vloer, looplijnen) en bij het binnen komen en verlaten van de zaak;
 • Een eventuele wachtrij voor de zaak is ook de verantwoordelijkheid van de ondernemer, ook daar dient de 1,5 meter gewaarborgd te worden;
 • Het aantal wachtenden in een zaak is in totaal nooit meer dan 30;
 • De wachtrij mag niet leiden tot groepsvorming van meer dan vier personen;
 • Bezoekers voor afhaal komen zo veel mogelijk alleen, maar nooit met meer dan vier personen;
 • Er mag na 20.00 uur geen alcohol worden verkocht en ook niet op bestelling worden afgeleverd;
 • Er zijn hygiëne maatregelen getroffen (mogelijkheid handen te desinfecteren, hygiënisch aanbieden van waren);
 • Er is, buiten het personeel dat nodig is om de waren te bereiden (inclusief schoonmaken apparatuur) en mee te geven, niemand aanwezig in de zaak (dus geen familieleden, vrienden, etc.);
 • Afhaal mag tot maximaal 01.00 uur plaatsvinden, tenzij de exploitatievergunning een eerdere sluitingstijd aangeeft;
 • Na 01.00 uur mag er ook niet meer bezorgd worden.

Welke eet- en drinkgelegenheden mogen afhaal (en bezorging doen)?
De noodverordening maakt geen onderscheid naar soort eet- en drinkgelegenheid. De mogelijkheid van afhaal en bezorgen is niet beperkt tot restaurants. Wel gelden er een aantal voorwaarden die de mogelijkheid van afhaal en bezorging beperken.

 • Er mag alleen aan afhaal en bezorging worden gedaan voor gebruik anders dan ter plaatse, dus afhalen bij bioscopen, theaters en sportkantines is niet mogelijk als het gaat om producten die buiten de inrichting als geheel worden genuttigd. Er mag dus niet afgehaald worden voor gebruik in een zaal van de bioscoop of langs de lijn van het sportveld.
 • Ook bezorgen mag tot uiterlijk 01.00 uur, net als afhalen.

Mag er een uitgiftepunt worden ingericht op het terras of bij de ingang voor afhalen van bestellingen bij eet- en drinkgelegenheden?
Ja, maar daar gelden wel de volgende voorwaarden bij:

 • Geen beslag op de openbare ruimte;
 • Bereiden van voedsel op het uitgiftepunt is niet toegestaan;
 • Er mag geen tap of andere voorziening voor verstrekking van direct consumeerbare alcoholhoudende dranken aanwezig zijn;
 • Er mag geen loket worden gecreëerd door wijzigingen in de gevel, het uitgiftepunt moet mobiel en verwijderbaar zijn.
 • De ondernemer is verantwoordelijk voor de rij. Als de rij te veel beslag legt op de openbare ruimte dienen wachtenden binnen opgevangen te worden, met inachtneming van de 1,5 meter en de max. van 30 personen.

Mag er ook alcohol worden verkocht door eet- en drinkgelegenheden?
Artikel 13. van de Drank- en horecawet verbiedt het verkopen van zwak-alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse door horecabedrijven. Gezien de huidige omstandigheden en de hoge economische nood bij de branche wordt gedoogd dat bij afhalen en bezorgen ook alcohol wordt verkocht door de horeca, maar alleen zwak alcoholhoudende drank (bier, wijn). Daarbij geldt wel de harde voorwaarde dat er na 20:00 uur geen alcohol meer verkocht of bezorgd mag worden. Ook mag de verkoop van alcohol niet leiden tot een verkapte openstelling van de zaak of tot het gebruik van alcohol buiten bij het bedrijf, als verkapt terras. Als dat toch geconstateerd wordt en/of de verkoop van alcohol leidt tot overlast, dan zal er handhavend opgetreden worden.

Wat wordt verstaan onder ‘producten’ die eet- en drinkgelegenheden mogen laten afhalen?
Het gaat hierbij om producten die ondersteunend zijn aan het eten en drinken, zoals eetstokjes, servetten en sauzen. Ook producten die direct in het verlengde liggen van het eten en drinken zijn toegestaan, zoals specerijen, jam, honing, theezakjes, sambal of producten die nodig kunnen zijn bij de bereiding van de aangekochte waren zoals een vijzel of maatbeker. Het betekent niet dat de exploitatie van de eet- en drinkgelegenheid geheel omgezet mag worden naar detailhandel.

Mag een eet- en drinkgelegenheid in een andere functie, zoals een bioscoop, sportaccommodatie of theater, geopend zijn voor afhaal?
Alleen heel beperkt, afhalen is alleen toegestaan voor gebruik anders dan ter plaatse. Dat betekent dat er geen eten, drinken of producten meegegeven mogen worden voor gebruik ter plaatse, ook niet als het gaat om gebruik in de filmzaal, theaterzaal, bij het sportveld of in de sportzaal. Dus geen popcorn bij de film, geen koffie voor de ouder die een kind naar de training brengt en geen glaasje wijn bij de voorstelling. Het verkopen van energiedrankjes of repen voor na het sporten, om mee naar huis te nemen, mag wel.

Mogen bezoekers zelf consumpties meenemen naar de bioscoop of het theater?
De noodverordening verbiedt dit niet, maar de huisregels van de locatie zelf zijn hierin leidend. Daarnaast is de bedoeling van alle regels in de noodverordening om samenkomsten zo veel mogelijk te beperken. In die lijn past het niet om een verblijf buitenshuis langer dan noodzakelijk te verlengen. Het is daarnaast zeker niet de bedoeling zelf alcoholhoudende dranken mee te nemen, en na 20:00 uur is het aanwezig hebben van alcoholhoudende drank verboden en strafbaar (behoudens woningen).

Zijn samenkomsten binnen nog toegestaan?
Ja, er zijn nog samenkomsten binnen toegestaan. Daarbij gelden allereerst de algemene regels voor samenkomsten: scheiden van bezoekersstromen, 1,5 meter afstand, maatregelen om die afstand te kunnen houden, hygiëne. Daarnaast geldt voor de meeste samenkomsten een maximum van 30 bezoekers per afzonderlijke ruimte, exclusief personeel. Kinderen tellen mee bij het aantal bezoekers.

Daarnaast geldt bij het organiseren van een samenkomst gericht op vermaak (theater, bioscoop, poolhal, biljartzaal) of congres of beurs het volgende:

 • Er moet gewerkt worden met reserveringen. Reserveringen voor meer dan vier personen zijn niet toegestaan;
 • Aanwezigen moeten geplaceerd worden (zitplaats toegewezen krijgen), waarbij er geen groepen van meer dan vier personen mogen ontstaan, tenzij er sprake is van een uitzondering (huishouden, 18 minners);
 • De gezondheid van de aanwezigen moet vooraf geverifieerd worden.

Mag ik door gebruik van zetwanden, zeilen, hekken of een gipsmuurtje afzonderlijke ruimtes creëren om zo extra mensen binnen te kunnen laten?
Nee, dergelijke ad hoc aangebrachte scheidingen leiden niet tot afzonderlijke ruimtes in de zin van de noodverordening. Als er toch een aanhoudende wens is afzonderlijke ruimtes te creëren, dan zal daar via de reguliere weg een omgevingsvergunning voor aangevraagd moeten worden, voldaan moeten worden aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012 en – indien van toepassing – het Besluit inrichtingseisen Drank- en horecawet en een nieuwe melding brandveilig gebruik gedaan moeten worden. Pas nadat alle vereiste toestemmingen zijn verkregen kan een afzonderlijke ruimte in gebruik worden genomen.

Zijn er uitzonderingen op de 30 personen regel voor samenkomsten binnen?
Ja, kort gezegd zijn dat:

 • Demonstraties, betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties (dus niet elke soort vergadering);
 • Belijden van godsdienst/levensovertuiging;
 • Verkiezingen;
 • Wettelijk verplichte vergaderingen (gemeenteraad, waterschap, etc.);
 • Samenkomsten van internationale organisaties;
 • Samenkomsten voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen per zelfstandige ruimte);
 • Uitvaarten;
 • Onderwijs, training en educatie;
 • Kinderopvang;
 • Zorginstellingen;
 • Gebruik van gebouwen voor scouting-, sport-, cultuur-, kunst en andere georganiseerd jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
 • Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken en daarmee vergelijkbare functies voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers;
 • Vaartuigen en voertuigen in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (hier vallen rondvaartboten niet onder);
 • Hotels voor zover het gaat over hotelgasten.

Zijn zakelijke bijeenkomsten in zalencentra, hotelzalen en congreslocaties nog toegestaan?
Ja, binnen de hierboven geschetste voorwaarden. Dus:

 • Maximaal 30 personen;
 • Binnen de aanwezige personen geen placering van meer dan vier personen;
 • Placeren, reserveren en triage;
 • 1,5 meter afstand, scheiden bezoekersstromen, hygiëne.

Bij welke zakelijke samenkomsten mogen meer dan 30 personen aanwezig zijn?
Alleen nog bij trainingen en cursussen. Dus bij een BHV-cursus in een hotel of een vakinhoudelijke cursus.

Mogen er tijdens zakelijke bijeenkomsten consumpties worden aangeboden/genuttigd?
Dit is heel beperkt toegestaan. Deelnemers mag koffie, thee en water worden aangeboden zoals dat op de locatie voorhanden is. Er mag echter geen catering worden ingehuurd om op locatie aan te bieden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens